Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
26.09.2017, 14:30 hodź prezentacija- Ze žywjenja serbskich muskich čitanje, česćenje Hochoza
domowniski muzej Kólasko
28.09.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Depsku
stara šula
28.09.2017, 19:00 hodź wótworjenja wustajeńce w Serbskem domje, Ingrid Groschke "Wót ideje k ilustraciji" wustajeńcy, wiki Serbski dom
w klubowni
29.09.2017, 18:00 hodź serbske blido Serbskego muzeja Chóśebuz Serbske blido/ podijum w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22

30.09.2017, 18:00 hodź kokot w Kózlach nałožki Kózle
05.10.2017, 19:00 hodź pśednosk- Lubnjow- "Wjerch Pückler a Serby" přednoški, konferency Lubnjow/GLEIS 3
Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
06.10.2017, 09:00 hodź Pśednoski- Naša domownja- Jo Bezkow něga centrum serbskeje kultury był přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
06.10.2017, 10:45 hodź pśednosk - Statne pšuske póstajenja za registrěrowanje “serbskego rěcnego elementa přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
06.10.2017, 13:00 hodź pśednosk - Wurywanki w cerkwjach přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
08.10.2017, 15:30 hodź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Njebjelčicy
wosadna žurla Bjesada
09.10.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum Gmejnski běrow
w Drjenowje
09.10.2017, 19:00 hodź pśednosk - Wokrejs Sprjewja-Nysa- Do Awstraliskeje přednoški, konferency Hochoza/Drachhausen, Heimatmuseum Kólasko
10.10.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Prjawozu
Sportlarski dom
12.10.2017, 18:00 hodź pśednosk- Lubin- "Wjerch Pückler a Serby" přednoški, konferency Lubin/Lübben
Rathaus
Poststr. 5
14.10.2017, 09:30 hodź Źěłarnje- Fotografija- Stare a Nowe workshop/kreatiwny kurs Treff Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald), Parkplatz Waldhotel Eiche, Eicheweg
14.10.2017, 19:00 hodź "Kupa zabytnych" Die Insel der Vergessenen koncerty, musical,balet komorne jawišćo Chóśebuz
14.10.2017, 19:30 hodź “Kupa zabytych” rejowańske graśe koncerty, musical,balet Kammerbühne Cottbus
Wernerstraße 60
03046 Cottbus
16.10.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Strjažowje
stara šula
17.10.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum Domowniski muzej
Janšojce
18.10.2017, 17:00 hodź pśednosk- Wokrejs Sprjewja-Nysa-Ludowa medicina a pśiwěrki přednoški, konferency Prožym/Proschim, Kulturhaus
19.10.2017, 17:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Drjejcach w cerkwi
19.10.2017, 18:00 hodź pśednosk - Na druge póglědnjenje přednoški, konferency Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
21.10.2017, 09:00 hodź Póstawy, woblica, krajina workshop/kreatiwny kurs Galerie „Weiter Blick“
bei Wilfried Schulze,
Dorfstr. 63
Drjenow/Drehnow
24.10.2017, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy - Groźišćo Serbske blido/ podijum Groźišćo, Gmejnski centrum
24.10.2017, 19:00 hodź pśednosk- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- "Pšawa serbskich žeńskich" přednoški, konferency Zły Komorow/Senftenberg,
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
25.10.2017, 15:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum Barbuk
Gmejnski kulturny centrum
26.10.2017, 16:30 hodź 25. lět Serbski institut swjedźenje, jubileje Měsćański dom Chóśebuz
26.10.2017, 18:00 hodź pśednosk- Wokrejs Damna-Błota-"Pśiwěry w Serbach" přednoški, konferency Mrocna/Pretschen
Vereinsraum Landgut Pretschen
Am Landgut 2
29.10.2017, 15:30 hodź Nazymski koncert w Chrósćicach koncerty, musical,balet Chrósćicy
Krawčikec žurla
29.10.2017, 15:30 hodź Nazymski koncert w Slepom z chórom Budyšin koncerty, musical,balet Serbski kulturny centrum Slepo
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17