Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
22.01.2018, 10:00 hodź wustajeńca w Dešnje- Grajkanje z klockami wustajeńcy, wiki w Dešnje
24.01.2018, 18:00 hodź 69. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podijum Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
25.01.2018, 18:00 hodź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE dźiwadło, kino, kabaret Budyšinje - Dźiwadłe na hrodźe
25.01.2018, 19:00 hodź wótworjenje wustajeńce- „Reja do Raja" Marion Kwicojc z Lipska wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
26.01.2018, 18:00 hodź pśednosk- Serbska ludowa kultura- Z burskego žywjenja "Byrc, byrc, kólasko" workshop/kreatiwny kurs Lubnjow/Lübbenau, Galerija Utaciani
27.01.2018, 13:00 hodź Zapust w Strobicach nałožki Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
27.01.2018, 16:00 hodź Serbske dźěćace kino dźiwadło, kino, kabaret Chrósćicy - Putniska oaza - M. Gerdesowa
27.01.2018, 19:30 hodź Ptači kwas SLA w Radworju wjacezaměrowej hali "Slavia" nałožki
27.01.2018, 19:30 hodź Ptači kwas SLA w Radworju wjacezaměrowej hali "Slavia" nałožki
27.01.2018, 19:45 hodź Spěwny wječor z "Přezpólnymi "w Chrósćicach koncerty, musical,balet Chrósćicy - Putniska oaza
28.01.2018, 13:00 hodź Zapust w Prjawozu nałožki srjejź jsy
03096 Prjawoz
28.01.2018, 13:00 hodź Zapust w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
28.01.2018, 16:00 hodź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Nowoslicach dźiwadło, kino, kabaret
28.01.2018, 16:00 hodź Ptači kwas SLA w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom nałožki
31.01.2018, 17:00 hodź pśednosk- Do Awstralskeje! přednoški, konferency Prožym/Proschim, Kulturhaus
01.02.2018, 10:00 hodź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE dźiwadło, kino, kabaret Budyšinje - w Dźiwadłe na hrodźe
01.02.2018, 14:00 hodź 32. zapust Dolnoserbskego Gymnaziuma nałožki Dolnoserbski gymnazium
města Chóśebuz
01.02.2018, 18:00 hodź prezentacija knigłow "Basnikarska kjarmuša" w Serbskem domje w Chóśebuzu čitanje, česćenje Serbski dom Chóśebuz
02.02.2018, 19:00 hodź Wotewrjenje wustajeńcy w Domje tysac hatow w Stróži wustajeńcy, wiki Stróži
02.02.2018, 19:30 hodź Ptači kwas SLA w Kulowje wjacezaměrowej hali nałožki Kulowje
02.02.2018, 19:45 hodź Diapřednošk "Der oberpfälzische Pilgerweg" přednoški, konferency Chrósćicy - Putniska oaza
03.02.2018, 10:30 hodź Zapust w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
03.02.2018, 16:00 hodź Ptači kwas SLA w Chrósćicach we wjacezaměrowej hali Jednota nałožki Chrósćicach
03.02.2018, 19:30 hodź Ptači kwas SLA w Chrósćicach we wjacezaměrowej hali Jednota nałožki Chrósćicach - Jednoće
04.02.2018, 13:00 hodź Zapust we Wjerbnje nałožki Najs
03096 Wjerbno
04.02.2018, 13:00 hodź Zapust w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
04.02.2018, 16:00 hodź Ptači kwas SLA w Bukecach we wjesnej hospodźe nałožki Bukecy
04.02.2018, 16:00 hodź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Lejnje dźiwadło, kino, kabaret Lejnje
04.02.2018, 17:00 hodź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE dźiwadło, kino, kabaret
06.02.2018, 00:00 hodź Zetkanje zastupjerjow słowjanskich muzejow w Budyšinje hewak / druhe, ekskursija Budyšinje
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17