Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
19.12.2017, 13:00 góź muzej Serbska tkajarska śpa Drjowk- nowa wustajeńca wustajeńce, wiki muzej Serbska tkajarska śpa Drjowk
20.12.2017, 10:00 góź wustajeńca w Serbskem domje, Ingrid Groschke "Wót ideje k ilustraciji" wustajeńce, wiki Serbski dom
w klubowni
22.12.2017, 10:00 góź wustajeńca w Dešnje- Grajkanje z klockami wustajeńce, wiki w Dešnje
25.12.2017, 10:00 góź Dolnoserbska gódowna namša w Serbskej cerkwi w Chóśebuzu cerkwja Serbska cerkwja
03046 Cottbus
28.12.2017, 18:00 góź Hodowny nyšpor chóra Lipa w Róžeńčanskej cyrkwi koncerty, musical,balet
29.12.2017, 19:00 góź Hodowny konzert zes chórom Meja w Radworju koncerty, musical,balet
31.12.2017, 15:30 góź Silwesterski koncert na žurli SLA koncerty, musical,balet
31.12.2017, 19:00 góź Silwester do Baćona cerkwja
05.01.2018, 19:30 góź Wósebny koncert k Nowemu lětoju w Serbskem domje w Chóśebuzu koncerty, musical,balet Serbski dom Chóśebuz
06.01.2018, 17:00 góź Nowolětny koncert SLA w Kumwałdźe koncerty, musical,balet Kumwałdźe
07.01.2018, 16:00 góź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Njebjelčicach źiwadło, kino, kabaret
07.01.2018, 17:00 góź Nowolětny koncert SLA we Wósporku koncerty, musical,balet
12.01.2018, 19:00 góź Nowolětny koncert SLA we Wjelećinje koncerty, musical,balet
14.01.2018, 16:00 góź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Radworju wustajeńce, wiki
14.01.2018, 17:00 góź Kocert chóra Lipa w Drježdźanach w Cyrkwi třoch kralow koncerty, musical,balet
19.01.2018, 19:30 góź Zapust 2018- „Pó swěśe dundajo“ Serbskego ludowego ansambla koncerty, musical,balet w komornem jawišću w Chóśebuzu
20.01.2018, 14:00 góź Zapust w Borkowach nałogi 03096 Borkowy (Błota)
20.01.2018, 18:00 góź Zapust 2018- „Pó swěśe dundajo“ Serbskego ludowego ansambla koncerty, musical,balet im Begegnungszentrum „Goldener Drachen“ in Drachhausen,
21.01.2018, 16:00 góź Zapust 2018- „Pó swěśe dundajo“ Serbskego ludowego ansambla w Nowej Niwje koncerty, musical,balet w gósćencu “Zum Oberspreewald” w Nowej Niwje
25.01.2018, 19:00 góź wótworjenje wustajeńce- „Reja do Raja" Marion Kwicojc z Lipska wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
27.01.2018, 13:00 góź Zapust w Strobicach nałogi Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
28.01.2018, 13:00 góź Zapust w Prjawozu nałogi srjejź jsy
03096 Prjawoz
28.01.2018, 13:00 góź Zapust w Rogoznje nałogi 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
01.02.2018, 14:00 góź 32. zapust Dolnoserbskego Gymnaziuma nałogi Dolnoserbski gymnazium
města Chóśebuz
03.02.2018, 10:30 góź Zapust w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
04.02.2018, 13:00 góź Zapust we Wjerbnje nałogi Najs
03096 Wjerbno
04.02.2018, 13:00 góź Zapust w Smogorjowje nałogi 03096 Smogorjow
11.02.2018, 13:00 góź Zapust w Turjeju nałogi 03185 Turjej
11.02.2018, 13:00 góź Zapust w Běłej Górje nałogi
11.02.2018, 13:00 góź zapust w Tšupcu nałogi w Tšupcu
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17