Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
22.01.2018, 10:00 góź wustajeńca w Dešnje- Grajkanje z klockami wustajeńce, wiki w Dešnje
24.01.2018, 18:00 góź 69. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podium Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
25.01.2018, 18:00 góź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE źiwadło, kino, kabaret Budyšinje - Dźiwadłe na hrodźe
25.01.2018, 19:00 góź wótworjenje wustajeńce- „Reja do Raja" Marion Kwicojc z Lipska wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
26.01.2018, 18:00 góź pśednosk- Serbska ludowa kultura- Z burskego žywjenja "Byrc, byrc, kólasko" workshop/kreatiwny kurs Lubnjow/Lübbenau, Galerija Utaciani
27.01.2018, 13:00 góź Zapust w Strobicach nałogi Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
27.01.2018, 16:00 góź Serbske dźěćace kino źiwadło, kino, kabaret Chrósćicy - Putniska oaza - M. Gerdesowa
27.01.2018, 19:30 góź Ptači kwas SLA w Radworju wjacezaměrowej hali "Slavia" nałogi
27.01.2018, 19:30 góź Ptači kwas SLA w Radworju wjacezaměrowej hali "Slavia" nałogi
27.01.2018, 19:45 góź Spěwny wječor z "Přezpólnymi "w Chrósćicach koncerty, musical,balet Chrósćicy - Putniska oaza
28.01.2018, 13:00 góź Zapust w Prjawozu nałogi srjejź jsy
03096 Prjawoz
28.01.2018, 13:00 góź Zapust w Rogoznje nałogi 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
28.01.2018, 16:00 góź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Nowoslicach źiwadło, kino, kabaret
28.01.2018, 16:00 góź Ptači kwas SLA w Serbskim kulturnym centrumje w Slepom nałogi
31.01.2018, 17:00 góź pśednosk- Do Awstralskeje! pśednoski, konference Prožym/Proschim, Kulturhaus
01.02.2018, 10:00 góź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE źiwadło, kino, kabaret Budyšinje - w Dźiwadłe na hrodźe
01.02.2018, 14:00 góź 32. zapust Dolnoserbskego Gymnaziuma nałogi Dolnoserbski gymnazium
města Chóśebuz
01.02.2018, 18:00 góź prezentacija knigłow "Basnikarska kjarmuša" w Serbskem domje w Chóśebuzu cytanje, pócesćenje Serbski dom Chóśebuz
02.02.2018, 19:00 góź Wotewrjenje wustajeńcy w Domje tysac hatow w Stróži wustajeńce, wiki Stróži
02.02.2018, 19:30 góź Ptači kwas SLA w Kulowje wjacezaměrowej hali nałogi Kulowje
02.02.2018, 19:45 góź Diapřednošk "Der oberpfälzische Pilgerweg" pśednoski, konference Chrósćicy - Putniska oaza
03.02.2018, 10:30 góź Zapust w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
03.02.2018, 16:00 góź Ptači kwas SLA w Chrósćicach we wjacezaměrowej hali Jednota nałogi Chrósćicach
03.02.2018, 19:30 góź Ptači kwas SLA w Chrósćicach we wjacezaměrowej hali Jednota nałogi Chrósćicach - Jednoće
04.02.2018, 13:00 góź Zapust we Wjerbnje nałogi Najs
03096 Wjerbno
04.02.2018, 13:00 góź Zapust w Smogorjowje nałogi 03096 Smogorjow
04.02.2018, 16:00 góź Ptači kwas SLA w Bukecach we wjesnej hospodźe nałogi Bukecy
04.02.2018, 16:00 góź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Lejnje źiwadło, kino, kabaret Lejnje
04.02.2018, 17:00 góź Młodźinske dźiwadło - KUPA FANTAZIJE źiwadło, kino, kabaret
06.02.2018, 00:00 góź Zetkanje zastupjerjow słowjanskich muzejow w Budyšinje howacne, ekskursija Budyšinje
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17