Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
17.08.2017, 19:00 hodź "Mjez Saksami. Mjez złobami a rozmoła" Předstajenje knihi a rozmoła čitanje, česćenje Budyšin, Póstowe naměsto 2, Serbski dom
18.08.2017, 15:00 hodź Dźěłarnička šiće po přikładźwe serbskeje drasty workshop/kreatiwny kurs w Ralbičan šuli
18.08.2017, 19:00 hodź pśednosk- Błośańske cołny přednoški, konferency Šłopišća
19.08.2017, 14:00 hodź kokot w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Strobicach nałožki Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Hochozy nałožki 03185 Hochoza
19.08.2017, 15:00 hodź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
19.08.2017, 15:00 hodź Dźěłarnička "šiće po přikładźwe serbskeje drasty" workshop/kreatiwny kurs w Ralbičan šuli
20.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
20.08.2017, 14:00 hodź zabijanje kokota w Rubynje nałožki Rubyn
20.08.2017, 14:30 hodź Zelowy swjedźeń w Klóštrje cyrkej Pančicach-Klóštrje
20.08.2017, 16:00 hodź serbske kemše w Drježdźanach cyrkej w cyrkwi swjateho Antonija w Drježdźanach-Löbtauwje
23.08.2017, 18:00 hodź Serbske wjedźenje po wosebitej wustajeńcy "Pjeć lětstotkow.Serbja a reformacija" wustajeńcy, wiki Serbski muzej Budyšin
23.08.2017, 19:00 hodź Přednošk dr. Lubiny Malinkoweje "Ochranow a Serbja" ze simultanym přełožkom přednoški, konferency Serbski muzejh Budyšin
24.08.2017, 19:30 hodź Dr.Alexander Maxwell přednošuje w Budyskim hosćencu Wjelbik k temje Serbšćina w lowjanskim swěće cyrkej w Budyskim hosćencu Wjelbik
26.08.2017, 00:00 hodź Cyłodnjowska ekskursija z jězbu na łodźi po Łobju cyrkej Drježdźany
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Mósće nałožki 03185 Móst
26.08.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
26.08.2017, 14:00 hodź kokot w Popojcach nałožki Popojce
29.08.2017, 16:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum we Wětošowje
Bergarski dom
30.08.2017, 10:00 hodź wustajeńca- Zachowane drogostki- Bewahrte Kostbarkeiten wustajeńcy, wiki w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu, Dwórnišćowa droga 22,
30.08.2017, 10:00 hodź wustajeńca "jańske rejtownje" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
30.08.2017, 10:00 hodź wustajeńca w Dešnje wustajeńcy, wiki w Dešnje
31.08.2017, 10:00 hodź muzej Serbska tkajarska śpa Drjowk - nowa wustajeńca wustajeńcy, wiki muzej Serbska tkajarska śpa Drjowk
31.08.2017, 10:00 hodź wustajeńca „Pórody powěsćow“ z wobrazami a skulpturami w Janšojcach wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
03.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Žylowje nałožki 03042 Žylow
03.09.2017, 14:00 hodź Łapanje kokota w Depsku nałožki 03054 Chóśebuz - Depsk
03.09.2017, 14:00 hodź Kokot w Turnowje nałožki 03185 Turnow
05.09.2017, 14:00 hodź Zetkanje samostejacych w Smochćicach wustajeńcy, wiki Dom biskopa Bena w Smochćicach
09.09.2017, 10:00 hodź Wejsański a žnjowny swěźeń Raduš swjedźenje, jubileje Raduš
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17