Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2017

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
25.09.2017, 10:00 góź wustajeńca "jańske rejtownje" wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
25.09.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium Turjej
Domowniski muzej
26.09.2017, 14:30 góź prezentacija- Ze žywjenja serbskich muskich cytanje, pócesćenje Hochoza
domowniski muzej Kólasko
28.09.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium w Depsku
stara šula
28.09.2017, 19:00 góź wótworjenja wustajeńce w Serbskem domje, Ingrid Groschke "Wót ideje k ilustraciji" wustajeńce, wiki Serbski dom
w klubowni
29.09.2017, 18:00 góź serbske blido Serbskego muzeja Chóśebuz Serbske blido/ podium w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22

30.09.2017, 18:00 góź kokot w Kózlach nałogi Kózle
05.10.2017, 19:00 góź pśednosk- Lubnjow- "Wjerch Pückler a Serby" pśednoski, konference Lubnjow/GLEIS 3
Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
06.10.2017, 09:00 góź Pśednoski- Naša domownja- Jo Bezkow něga centrum serbskeje kultury był pśednoski, konference Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
06.10.2017, 10:45 góź pśednosk - Statne pšuske póstajenja za registrěrowanje “serbskego rěcnego elementa pśednoski, konference Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
06.10.2017, 13:00 góź pśednosk - Wurywanki w cerkwjach pśednoski, konference Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
08.10.2017, 15:30 góź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Njebjelčicy
wosadna žurla Bjesada
09.10.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium Gmejnski běrow
w Drjenowje
09.10.2017, 19:00 góź pśednosk - Wokrejs Sprjewja-Nysa- Do Awstraliskeje pśednoski, konference Hochoza/Drachhausen, Heimatmuseum Kólasko
10.10.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium w Prjawozu
Sportlarski dom
12.10.2017, 18:00 góź pśednosk- Lubin- "Wjerch Pückler a Serby" pśednoski, konference Lubin/Lübben
Rathaus
Poststr. 5
14.10.2017, 09:30 góź Źěłarnje- Fotografija- Stare a Nowe workshop/kreatiwny kurs Treff Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald), Parkplatz Waldhotel Eiche, Eicheweg
14.10.2017, 19:00 góź "Kupa zabytnych" Die Insel der Vergessenen koncerty, musical,balet komorne jawišćo Chóśebuz
14.10.2017, 19:30 góź “Kupa zabytych” rejowańske graśe koncerty, musical,balet Kammerbühne Cottbus
Wernerstraße 60
03046 Cottbus
16.10.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium w Strjažowje
stara šula
17.10.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium Domowniski muzej
Janšojce
18.10.2017, 17:00 góź pśednosk- Wokrejs Sprjewja-Nysa-Ludowa medicina a pśiwěrki pśednoski, konference Prožym/Proschim, Kulturhaus
19.10.2017, 17:00 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium w Drjejcach w cerkwi
19.10.2017, 18:00 góź pśednosk - Na druge póglědnjenje pśednoski, konference Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische
Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
21.10.2017, 09:00 góź Póstawy, woblica, krajina workshop/kreatiwny kurs Galerie „Weiter Blick“
bei Wilfried Schulze,
Dorfstr. 63
Drjenow/Drehnow
24.10.2017, 14:30 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy - Groźišćo Serbske blido/ podium Groźišćo, Gmejnski centrum
24.10.2017, 19:00 góź pśednosk- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- "Pšawa serbskich žeńskich" pśednoski, konference Zły Komorow/Senftenberg,
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
25.10.2017, 15:00 góź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podium Barbuk
Gmejnski kulturny centrum
26.10.2017, 16:30 góź 25. lět Serbski institut swěźenje, jubileje Měsćański dom Chóśebuz
26.10.2017, 18:00 góź pśednosk- Wokrejs Damna-Błota-"Pśiwěry w Serbach" pśednoski, konference Mrocna/Pretschen
Vereinsraum Landgut Pretschen
Am Landgut 2
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17