Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
21.07.2018, 09:00 góź Źěłarnja- Wólejowe a tempera barwy we jadnom workshop/kreatiwny kurs Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Schlossbergweg 4
26.07.2018, 18:00 góź pśednosk- Wó pšawach serbskego rybarstwa w Błotach pśednoski, konference Słopišća/Schlepzig, Gasthof zum Unterspreewald
Dorfstr. 41
27.07.2018, 10:00 góź wustajeńca SKC w Slěpem- Regina Herrmann wustajeńce, wiki w kulturneho centruma w Slepom
28.07.2018, 10:00 góź wustajeńca w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojce wustajeńce, wiki Sorbisch-deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
28.07.2018, 14:00 góź Kokot w Barbuce nałogi 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
29.07.2018, 14:00 góź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałogi 03096 Kuparske Bórkowy
04.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Turjeju nałogi 03185 Turjej
05.08.2018, 14:00 góź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałogi cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
05.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Žylowje nałogi 03042 Žylow
11.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Rogoznje nałogi 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
11.08.2018, 15:30 góź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałogi 03096 Smogorjow
12.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota we Wjerbnje nałogi 03096 Wjerbno
18.08.2018, 14:00 góź kokot w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
18.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Strobicach nałogi Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Dešnje nałogi sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
25.08.2018, 14:00 góź Kokot w Turnowje nałogi 03185 Turnow
01.09.2018, 14:00 góź kokot w Popojcach nałogi Popojce
02.09.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Depsku nałogi 03054 Chóśebuz - Depsk
08.09.2018, 00:00 góź serbska kjarmuša w Gołbinje nałogi Gołbin
08.09.2018, 10:00 góź Němsko-serbske nazymske wiki přirody w Stróži wustajeńce, wiki Stróža
08.09.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Mósće nałogi 03185 Móst
08.09.2018, 14:00 góź Kokot w Prjawoze nałogi w Prjawoze
08.09.2018, 15:00 góź Kokot w Drjenowje nałogi 03185 Drjenow
09.09.2018, 14:00 góź kokot w Brjazynje nałogi 03096 Brjazyna
21.09.2018, 00:00 góź Workshop drjeworězbarjenja workshop/kreatiwny kurs
22.09.2018, 14:00 góź SUPERKOKOT nałogi Běła Góra
30.09.2018, 09:30 góź 19. Hoffest auf dem Njepila-Hof in Rohne swěźenje, jubileje Njepilic dwór
Wjesna dróha 61
02959 Slepo
30.09.2018, 14:30 góź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Bjesada Njebjelčicy
30.09.2018, 15:00 góź 24. Literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Radworju swěźenje, jubileje Hosćenc „Meja“
Wjesne naměsto 27
02627 Radwor
06.10.2018, 14:00 góź pśednosk a cesćenje- Mjertyn Gryz - serbski ceptaŕ a ludowy basnikaŕ swěźenje, jubileje Drachhausen
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17