Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
18.08.2018, 10:00 góź Twarog a lany wólej. Žywjenje a wochłoźenje w Błotach swěźenje, jubileje Kurowy park w Bórkowach
18.08.2018, 14:00 góź kokot w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
18.08.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Strobicach nałogi Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2018, 10:00 góź Twarog a lany wólej. Žywjenje a wochłoźenje w Błotach swěźenje, jubileje Kurowy park w Bórkowach
19.08.2018, 13:30 góź Łapanje kokota w Dešnje nałogi sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
25.08.2018, 14:00 góź Kokot w Turnowje nałogi 03185 Turnow
27.08.2018, 10:00 góź wustajeńca Dešańskego domowniskego muzeja wustajeńce, wiki Domowniski muzej Dešno
31.08.2018, 10:00 góź wustajeńca- Horst Jurtz z Běłeje Woźe wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
01.09.2018, 14:00 góź kokot w Popojcach nałogi Popojce
01.09.2018, 14:00 góź Kokot w Prjawoze nałogi w Prjawoze
01.09.2018, 14:00 góź Swěźeń "170 lět Nowy Casnik" swěźenje, jubileje Domowniska śpa Bórkowy
Pśi wustawadlišćo 1
03096 Bórkowy
01.09.2018, 15:00 góź 35. jubileja załoženja Domowniskego muzeja Dešno swěźenje, jubileje w Dešnje
01.09.2018, 21:30 góź Nócny koncert we Worklecach koncerty, musical,balet Worklečan park za kapałku
02.09.2018, 10:00 góź 30 lět "Kupka serbska namša" z prezentaciji nowowudaśa Serbskeje Biblije 1868/2018 cerkwja w Nimskej cerkwi Chóśebuz
02.09.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Depsku nałogi 03054 Chóśebuz - Depsk
08.09.2018, 00:00 góź serbska kjarmuša w Gołbinje nałogi Gołbin
08.09.2018, 10:00 góź Němsko-serbske nazymske wiki přirody w Stróži wustajeńce, wiki Stróža
08.09.2018, 14:00 góź Łapanje kokota w Mósće nałogi 03185 Móst
08.09.2018, 15:00 góź Kokot w Drjenowje nałogi 03185 Drjenow
09.09.2018, 14:00 góź kokot w Brjazynje nałogi 03096 Brjazyna
21.09.2018, 00:00 góź Workshop drjeworězbarjenja workshop/kreatiwny kurs
22.09.2018, 14:00 góź SUPERKOKOT nałogi Běła Góra
23.09.2018, 15:00 góź wótwórjenje wustajeńcy “Ducy pó Łužycy a hynźi” z Lenku Theurichowu wustajeńce, wiki Domowniskego muzeja Dešno
30.09.2018, 09:30 góź 19. Hoffest auf dem Njepila-Hof in Rohne swěźenje, jubileje Njepilic dwór
Wjesna dróha 61
02959 Slepo
30.09.2018, 14:30 góź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Bjesada Njebjelčicy
30.09.2018, 15:00 góź 24. Literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Radworju swěźenje, jubileje Hosćenc „Meja“
Wjesne naměsto 27
02627 Radwor
06.10.2018, 14:00 góź pśednosk a cesćenje- Mjertyn Gryz - serbski ceptaŕ a ludowy basnikaŕ swěźenje, jubileje gmejnski dom, Hochozy
07.10.2018, 14:30 góź Nazymski koncert we Wojerecach koncerty, musical,balet Kulturfabrik Hoyerswerda
Piwarska hasa 1
02977 Wojerecy
10.10.2018, 19:00 góź prezentacija Pratyje 2019 w Gołbinje cytanje, pócesćenje Neues Gemeindehaus in Gulben
14.10.2018, 15:30 góź Nazymski konzert w Chrósćicach na Krawčikec žurli koncerty, musical,balet Krawčikec žurla
Hornikowa 27
01920 Chrósćicy
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17