Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
15.10.2019, 19:30 hodź TAUSCHGUT - čitanski wječork dwurěčnych awtorow z Łužicy čitanje, česćenje Lipsk
Haus des Buches
Gerichtsweg 8
16.10.2019, 17:00 hodź pśednoski- Wokrejs Sprjewja-Nysa- Wjerch Pückler a Serby přednoški, konferency Prožym/Proschim,
Kulturhaus,
Welzower Str. 35
16.10.2019, 19:30 hodź Hudźbno-literarny wječor “Linki a zynki” Serbskeho ludoweho ansambla čitanje, česćenje w Röhrscheidtowej bašće SLA
Budyšin
17.10.2019, 18:00 hodź Cytanje - Erwin Hanuš- wósłonki mójogo žywjenja čitanje, česćenje Serbski dom
Wendisches Haus
Klubraum
18.10.2019, 16:00 hodź Knižna premjera: Marko Grojlich „A srjedźa Kaponica / Mittendrin der Hahnebergʺ čitanje, česćenje w Rakečanskej farskej bróžni
19.10.2019, 00:00 hodź Spožčenje Myta Ćišinskeho 2019 swjedźenje, jubileje Pančicy-Kukow
19.10.2019, 14:00 hodź Drastwiny bal we Werbnje swjedźenje, jubileje 03096 Werben
19.10.2019, 15:00 hodź Nazymski koncert ze skupinu "Wólbernosće" koncerty, musical,balet Wulke Ždźary
Krabatowy dwór-žurla
19.10.2019, 16:00 hodź Oktoberski swjedźeń swjedźenje, jubileje Nowoslicy
Kulturna bróžeń
19.10.2019, 18:00 hodź Dartowy turněr wubědźowanja Serbske Pazlicy
20.10.2019, 15:30 hodź Nazymski koncert ze Serbskim folklornym ansamblom Slepo koncerty, musical,balet Serbski kulturny centrum
Slepo
20.10.2019, 16:00 hodź koncert- Duo Mlokawka w Serbskem domje w Chóśebuzu koncerty, musical,balet Serbski dom Chóśebuz
20.10.2019, 16:00 hodź Folklorny program “Wot dudow hač k tarakawje” z baletom, chórom a orchestrom SLA koncerty, musical,balet w měšćanskim dźiwadle w Kamjencu
20.10.2019, 17:00 hodź Dźiwadło ducy po Hornjej Łužicy: "Łapanje šefa" - komedija Nsldź dźiwadło, kino, kabaret Njebjelćicy
21.10.2019, 00:00 hodź -24.10. Koparski camp dźěći Serbskeho Sokoła hewak / druhe, ekskursija w Čěskej
21.10.2019, 10:00 hodź Koncert za dźěći "Maks a Moric" - prózdninski poskitk dźiwadło, kino, kabaret na žurli SLA
Budyšin
21.10.2019, 19:00 hodź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- K stawiznam a k archeologiji słowjańskich rodow mjazy Łobjom přednoški, konferency Lubnjow/GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
22.10.2019, 17:00 hodź Pśednoski - Naša domownja - Bramborska politika pśeśiwo Serbam přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz/Wendisches Haus
24.10.2019, 19:00 hodź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Bramborska politika pśeśiwo Serbam – śežyna abo šansa w struk přednoški, konferency Lubnjow/GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
26.10.2019, 10:00 hodź Serbske drogowanje - zwěrjeta a rostliny wokoło starego groźišća pla Luboraza hewak / druhe, ekskursija Běłow/Behlow, Ortslage
26.10.2019, 19:00 hodź „Mjazy swětłom a śmu “- balet z muziku wót Bohuslava Martinů koncerty, musical,balet źiwadło Piccolo w Chóśebuzu
26.10.2019, 20:00 hodź Serbpop. LIVE-koncert a rejowańska party koncerty, musical,balet Gladhouse
Droga młoźiny 16
03046 Chóśebuz
27.10.2019, 10:30 hodź Serbsko-nimska namša cyrkej w luboraskej Serbskej cerkwi
27.10.2019, 12:00 hodź wótwórjenje wustajeńce w Luborazu wustajeńcy, wiki Měsćańska cerkwja w Luborazu
27.10.2019, 15:00 hodź Nazymski koncert z rejowanskej skupinu Ćisk koncerty, musical,balet Radwor
hosćenc "Meja"
30.10.2019, 10:00 hodź hišće do 30.10.: wustajeńca Monika Šubertowa - Powědkowy raj wustajeńcy, wiki Serbska kulturna informacija Budyšin
30.10.2019, 18:00 hodź pśednoski- Wokrejs Sprjewja-Nysa- Pśiwěry w Serbach přednoški, konferency Gołbin/Gulben, Dorfgemeinschaftshaus
30.10.2019, 18:00 hodź Zjawne předstajenje kandidatow Sakskeje Serbskeje rady na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowin info-stejnišća Jednota
Chrósćicy
30.10.2019, 19:30 hodź Wopomnjenski koncert k česći Detlefa Kobjele koncerty, musical,balet na žurli SLA
w Budyšinje
31.10.2019, 16:00 hodź Wopomnjeński koncert za Detlefa Kobjelu w Chóśebuzu koncerty, musical,balet Komorne jawišćo Chóśebuz
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17