Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
21.07.2019, 10:30 hodź Kóždu njedźelu: Serbska katólska Boža mša cyrkej Cyrkej Našeje lubeje knjenje
Budyšin
Cyrkwinske naměsto
25.07.2019, 19:00 hodź wótworjenje wustajeńce w Serbskem domje w Chóśebuzu-„słowo pó słowje- Wort für Wort wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
26.07.2019, 18:00 hodź do 30. julija: Gig-festiwal cyrkej Róžant
28.07.2019, 14:00 hodź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałožki 03096 Kuparske Bórkowy
28.07.2019, 14:00 hodź 10. serbsko-nimsko namša w Złem Komorowje cyrkej Bürgerhaus Wendische Kirche Senftenberg
31.07.2019, 10:00 hodź wustajeńca w Dešnje- Pśetwórjenje swěta. Na slědach wódnego muž a pśezpołdnicy. wustajeńcy, wiki Domowniski muzej Dešno
Głowna droga 32
03096 Dešno
31.07.2019, 10:00 hodź wustajeńca "Serbske žywjenje na lanźe" w Domowniski muzej Janšojce wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwinska droga 11
03197 Janšojce
04.08.2019, 14:00 hodź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałožki cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
10.08.2019, 09:00 hodź Źěłarnje- Mólaŕstwo- Pód gółym njebjom mólowaś workshop/kreatiwny kurs Dešno/Dissen, Heimatmuseum,
Hauptstr. 32
03096 Dissen
10.08.2019, 12:00 hodź Domowniski muzej Dešno- wuměłce pód gołym njebjom workshop/kreatiwny kurs Domowniski muzej Dešno
10.08.2019, 14:00 hodź Kokot w Běłej Gorje nałožki 15913 Běła Góra
10.08.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Turjeju nałožki 03185 Turjej
10.08.2019, 15:30 hodź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
11.08.2019, 13:00 hodź Łapanje kokota we Wjerbnje nałožki 03096 Wjerbno
17.08.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Mósće nałožki 03185 Móst
17.08.2019, 14:00 hodź kokot w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
17.08.2019, 14:00 hodź Kokot w Barbuce nałožki 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
17.08.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Strobicach nałožki Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
17.08.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Hochozy nałožki 03185 Hochoza
18.08.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
18.08.2019, 14:00 hodź zabijanje kokota w Rubynje nałožki Rubyn
23.08.2019, 10:00 hodź Domowniski a drastwowy swěźeń w Bórkowach (Błota) info-stejnišća w Bórkowach (Błota)
24.08.2019, 14:00 hodź kokot w Rogoznje nałožki 03053 Willmersdorf
24.08.2019, 20:00 hodź „Klincece nocne fantazije“, koncert Serbskego ludowego ansambla koncerty, musical,balet burski muzeum Słopišća
31.08.2019, 15:00 hodź kokot w Popojcach nałožki Popojce
01.09.2019, 11:00 hodź "Drastwa rejujo"- w Slopišću swjedźenje, jubileje w Slopišću
01.09.2019, 14:00 hodź Łapanje kokota w Depsku nałožki 03054 Chóśebuz - Depsk
03.09.2019, 18:30 hodź Serbski wjacor w Gołbinje- tema "Serbska rada" w Bramborskeje info-stejnišća Gołbin
07.09.2019, 10:00 hodź serbska kjarmuša w Gołbinje nałožki Gołbin
07.09.2019, 15:00 hodź Kokot w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17