Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
23.06.2018, 15:00 hodź Literarno-muzikaliske cołnowanje čitanje, česćenje Burg/Spreewald
24.06.2018, 00:00 hodź FUEN-kongres 2018 w Ljoutwert/Leeuwarden přednoški, konferency Ljoutwert/Leeuwarden - Nižozemska
24.06.2018, 13:00 hodź Jańske rejtowanje w Kozłem nałožki Stara wognjowa wobora Kozłe
Gosćeńc Schönknecht
Rejtowanisćo Kozłe
03116 Drjowk m.ź. Kozłe
24.06.2018, 15:00 hodź Wjasele do rejki w Dešnje workshop/kreatiwny kurs w Serbskem dwórje na Głownej droze 33
25.06.2018, 10:00 hodź wustajeńca- Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu- K 25lětnem jubileju nowozałoženja wustajeńcy, wiki Serbski dom
w klubowni
25.06.2018, 10:00 hodź wustajeńca Dešańskego domowniskego muzeja wustajeńcy, wiki Domowniski muzej Dešno
25.06.2018, 10:00 hodź wustajeńca SKC w Slěpem- Regina Herrmann wustajeńcy, wiki w kulturneho centruma w Slepom
26.06.2018, 18:30 hodź pśednosk- Wylem Šybaŕ k narodninam přednoški, konferency Wětošow/Vetschau, Bürgerhaus
August-Bebel-Str. 9
27.06.2018, 00:00 hodź Mjezynarodna konferenca "Encounters with Wolves: Dynamics and Futures - Zetkawanje z wjelkami: přednoški, konferency Serbski institut Budyšin
Dwórnišćowa dróha 6
02625 Budyšin
28.06.2018, 00:00 hodź Mjezynarodna konferenca "Encounters with Wolves: Dynamics and Futures - Zetkawanje z wjelkami: přednoški, konferency Serbsbki institut Budyšin
Dwórnišćowa dróha 6
02625 Budyšin
28.06.2018, 18:00 hodź pśednosk- Wó rědnosći serbskich marušow a wó mentalitach domorodnych Błośanarjow přednoški, konferency Słopišća/Schlepzig, Gasthof zum Unterspreewald
28.06.2018, 19:00 hodź Wótwórjenje wustajeńce w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojce wustajeńcy, wiki Sorbisch-deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
29.06.2018, 00:00 hodź Mjezynarodna konferenca "Encounters with Wolves: Dynamics and Futures - Zetkawanje z wjelkami: přednoški, konferency Serbski Institut Budyšin
Dwórnišćowa dróha 6
02625 Budyšin
29.06.2018, 17:30 hodź 6. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny na teritoriju župy "Jakub Lorenc-Zalěsk wuradźowanja
29.06.2018, 19:00 hodź Prezentacije cełkownego wudawka Spisow Mata Kosyka čitanje, česćenje we klubowni Serbskego doma w Chóśebuzu
30.06.2018, 14:00 hodź Dźeń wotewrjenych duri w Šulskim muzeju "Korla Awgust Kocor" w Stróži info-stejnišća Šulski muzej "Korla Awgust Kocor"
Wjesna dróha 30
02694 Hućina
Wjesny dźěl Stróža
30.06.2018, 16:00 hodź Prezentacija CDki "Slěpe jena rjana wjeska - Ludowe spiwy a kěrluše ze Slěpjańskeje wósady" koncerty, musical,balet Njepilic dwór
Wjesna dróha 61
02959 Slepo
01.07.2018, 14:30 hodź Serbsko-pólska namša w Žremje cyrkej Chóśebuz- Žemŕ
01.07.2018, 15:00 hodź Wjasele do rejki w Janšojcach workshop/kreatiwny kurs w brožni
Serbsko-nimskego domowniskego muzeja
na Cerkwinej droze 11
04.07.2018, 16:00 hodź Pśednosk wó Minje Witkojc přednoški, konferency Archenhold-Sternwarte,
Einstien- Saal
Alt-Treptow 1
12435 Berlin
08.07.2018, 15:00 hodź Marga Morgenstern wulicujo tšojenja seśelnicow jeje prědownikow přednoški, konferency w Dešnja
09.07.2018, 10:00 hodź Kompaktny kurs serbskeje rěcy seminar, kubłanje Chóśebuz a wokolina/Cottbus und Umgebung
11.07.2018, 18:30 hodź 72. Serbske blido Serbskego muzeja Chóśebuz Serbske blido/ podijum pśechodnje w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
13.07.2018, 09:00 hodź Z luźimi z cełego swěta serbski wuknuś- 21. mjazynarodny lěśojski kurs za serbsku rěc a kulturu seminar, kubłanje
14.07.2018, 10:00 hodź Serbska rěc w praksy- Ze cołnom pó Błotach seminar, kubłanje we Bórkowach (Błota) wustawadło gósćeńc „Zur grünen Ecke“
19.07.2018, 19:00 hodź wóworjenje wustajeńce- Horst Jurtz z Běłeje Woźe wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
21.07.2018, 09:00 hodź Źěłarnja- Wólejowe a tempera barwy we jadnom workshop/kreatiwny kurs Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Schlossbergweg 4
26.07.2018, 18:00 hodź pśednosk- Wó pšawach serbskego rybarstwa w Błotach přednoški, konferency Słopišća/Schlepzig, Gasthof zum Unterspreewald
Dorfstr. 41
29.07.2018, 14:00 hodź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałožki 03096 Kuparske Bórkowy
04.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Turjeju nałožki 03185 Turjej
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17