Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
25.09.2019, 10:00 hodź wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu-„słowo pó słowje- Wort für Wort wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
25.09.2019, 15:00 hodź Kofej w třoch: “Arnošt Bart – Prócowanja wo serbski stat” přednoški, konferency Serbski muzej Budyšin
25.09.2019, 19:00 hodź Knižne předstajenje LND: „Z Lipicy do hole. Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ čitanje, česćenje w awli Serbskeje zakładneje šule
„Šula Ćišinskeho“
w Pančicach-Kukowje
26.09.2019, 09:15 hodź Knižne předstajenje LND: “Sej statok stajili” čitanje, česćenje na “Radlubinje” w Ralbicach
26.09.2019, 19:00 hodź pśednoski Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Serbske zawóstanki w rostlinowych nimskich přednoški, konferency Zły Komorow/Senftenberg
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
27.09.2019, 16:00 hodź & 28.09.: Rězbarska dźěłarnička workshop/kreatiwny kurs pola Alojsa Šołty
w Žuricach
27.09.2019, 18:00 hodź Serbski wjacor z Pratyju 2020 čitanje, česćenje im Sportlerheim in Sielow
27.09.2019, 19:00 hodź Trudla Malinkowa předstaji swoju knihu „Serbske pomnikiʺ čitanje, česćenje w „Słodeńkowym domjeʺ
w Radworju
28.09.2019, 10:00 hodź serbska comicowa dźěłarnička workshop/kreatiwny kurs Horni Hajnk
28.09.2019, 10:00 hodź Źěłaŕnja- mólaŕstwo- Wuměłstwowy pleinair: Na slědach serbstwa w Radušu workshop/kreatiwny kurs Raduš/Raddusch,
Hafenhotel mit Kunstscheune
28.09.2019, 10:00 hodź Źěłaŕnja- fotografija- Na slědach serbstwa w Radušu workshop/kreatiwny kurs Raduš/Raddusch, Hafenhotel mit Kunstscheune
28.09.2019, 19:30 hodź Mišterske twórby chóroweje hudźby Serbskeho ludoweho ansambla koncerty, musical,balet w cyrkwi
w Smochćicach
28.09.2019, 19:30 hodź a 29.09.: 70 lět 1. Serbska kulturna brigada - oratorij “Hrodźišćo” koncerty, musical,balet w Chróšćan Jednoće
29.09.2019, 09:00 hodź 20. dworowy swjedźeń swjedźenje, jubileje na Njepilic dworje
w Rownom
29.09.2019, 10:00 hodź Kemše w narodnych drastach k domchowance cyrkej cyrkej Ptačecy (Tätzschwitz)
29.09.2019, 14:00 hodź Nyšpor z požohnowanjom zapřahow cyrkej w Chrósćicach,
na łuce při Hatkach
29.09.2019, 16:00 hodź Nazymski koncert w Grodku koncerty, musical,balet Gaststätte Schweizergarten

Am Schweizergarten 19

03130 Grodk
29.09.2019, 17:00 hodź Łapanje šefa (Feindliche Übernahme) - komedija Nsldź dźiwadło, kino, kabaret Meja
Radwor
30.09.2019, 10:00 hodź wustajeńca w Dešnje- Pśetwórjenje swěta. Na slědach wódnego muž a pśezpołdnicy. wustajeńcy, wiki Domowniski muzej Dešno
Głowna droga 32
03096 Dešno
30.09.2019, 10:00 hodź wustajeńca "Serbske žywjenje na lanźe" w Domowniski muzej Janšojce wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwinska droga 11
03197 Janšojce
01.10.2019, 10:00 hodź hišće do 30.10.: wustajeńca Monika Šubertowa - Powědkowy raj wustajeńcy, wiki Serbska kulturna informacija Budyšin
02.10.2019, 19:00 hodź Koncert Serbskeho ludoweho ansambla: Mišterske twórby chóroweje hudźby koncerty, musical,balet Kufa Wojerecy
03.10.2019, 16:30 hodź Serbske Bibliske koło „Rozmějoš, což pisašo?” cyrkej Dešno/Dissen, Pfarramt
04.10.2019, 16:30 hodź Zahajenska swjatočnosć “Serbskeho lěta w Libereckim kraju (2019−2020)" swjedźenje, jubileje w awli Techniskeje uniwersity w Liberecu
05.10.2019, 10:00 hodź SORBIAN STREET STYLE: kreatiwne workshopy za młodostnych seminar, kubłanje Serbski muzej Budyšin
05.10.2019, 11:00 hodź & 6.10.: Domchowanka z wikami a kulturnym programom swjedźenje, jubileje Krabatowy młyn
Čorny Chołmc
05.10.2019, 19:00 hodź 10 lět CON-Takt: nazymske reje z koncertom swjedźenje, jubileje "Jednota" Chrósćicy
06.10.2019, 10:00 hodź Nazymski swjedźeń swjedźenje, jubileje Budyšin
06.10.2019, 14:30 hodź Nazymski koncert ze Smjerdźećan rejowanskej skupinu a "Sprjewjanami" koncerty, musical,balet "Bjesada" Njebjelčicy
08.10.2019, 11:00 hodź pśednosk- Powěsćowe wósoby w Błotach - w Frankobrože přednoški, konferency Frankobrod (O.)
Frankfurt (O.),
Sophienstr. 40
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17