Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2020

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
17.02.2020, 13:00 hodź Pjerjodrěće nałožki Njepilic statok
Rowno
18.02.2020, 10:00 hodź prózdninski program SORBIAN STREET STYLE wustajeńcy, wiki Serbski muzej
Budyšin
19.02.2020, 09:30 hodź & 20.02.: Hip. Fancy. Sorbian. ART - workshop workshop/kreatiwny kurs Kamjentny dom / Steinhaus
Kamjentna 37
Budyšin
20.02.2020, 10:00 hodź Prózdninski program: Helau-Alaf-Ahoj - póstniske nory witajće! hewak / druhe, ekskursija Serbski muzej
Budyšin
20.02.2020, 14:30 hodź pśednoski- Symboliske znamjenja wokoło jatš přednoški, konferency Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Hotel Bleske
21.02.2020, 09:00 hodź Pśednoski w Chóśebuzu- Naša domownja - Studijny źeń: Drogowanje serbskich ludowědnikow pó Dolnej Łuž přednoški, konferency Serbski dom Chóśebuz
21.02.2020, 15:00 hodź Serbske bibliske koło w Chóśebuzu cyrkej rěcna šula
21.02.2020, 19:00 hodź Hip. Fancy. Art. Modowa přehladka, Live-hudźba a wjac wustajeńcy, wiki Kamjentny dom
Budyšin
21.02.2020, 20:00 hodź Zapust w Tšupcu nałožki
22.02.2020, 13:00 hodź Zapust w Šlichowje nałožki Zapust w Šlichowje
22.02.2020, 13:30 hodź Zapust we Wusokach nałožki Wusoka
22.02.2020, 14:00 hodź Zapust w Bobowje nałožki 03099 Gołkojce w.ź. Bobow
22.02.2020, 14:00 hodź Zapust w Kósobuzu nałožki Kósobuz
22.02.2020, 14:00 hodź zapust w Radowizy nałožki Radowiza
22.02.2020, 14:45 hodź Zapust na Górach nałožki Góry
22.02.2020, 16:00 hodź 9. Kulturna zyma: Ćeta Monika baje "Njebojazny Jan" swjedźenje, jubileje Putniska oaza Chrósćicy
22.02.2020, 19:45 hodź "Serb w Južnej Africe" - přednošk wot Markusa Bjeńša přednoški, konferency Putniska oaza
Chrósćicy
23.02.2020, 09:30 hodź serbska–nimska namša w Gołkojcach cyrkej Gołkojske wósadny dom
23.02.2020, 14:00 hodź 140. Zapust w Dešnje nałožki wejsny źěl Dešno
gósćeńc Serbski dwór
03096 Dešno-Strjažow
23.02.2020, 17:00 hodź Dołhož fenki běža dźiwadło, kino, kabaret Němsko-serbske ludowe dźiwadło
Budyšin
27.02.2020, 19:30 hodź 200 lět serbske misionske towarstwa - přednošk Lubina Malinkowa přednoški, konferency „Wjelbik“
Žitna 7
Budyšin
28.02.2020, 00:00 hodź Kónčny termin wotedaća jejkow za wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko 2020 nałožki
29.02.2020, 10:00 hodź wustajeńca w Serbskem domje -Rolf Friedrich Radochla-"Prěcne smužki" wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
29.02.2020, 10:00 hodź do 12.00 h: jejka debić wuknyć za wšitkich zajimcow workshop/kreatiwny kurs Serbska kulturna informacija
Serbski dom
Budyšin
29.02.2020, 12:00 hodź Zapust Nowa Wjas nałožki Nowa Wjas
29.02.2020, 13:00 hodź Zapust w Radušu nałožki w Radušu
29.02.2020, 13:00 hodź 176. Zapust w Zaspach nałožki 03044 Zaspy
29.02.2020, 13:00 hodź Zapust w Kśišowje nałožki Kśišowje
29.02.2020, 15:30 hodź Zapust w Górnej nałožki
29.02.2020, 16:00 hodź Serbske dźěćace kino: "Šmjatańca w raju bajkow" dźiwadło, kino, kabaret Putniska oaza Chrósćicy
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17