Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
21.01.2019, 10:00 hodź wustajeńca- Iza Bryccyna z Budyšyna w Serbskem domje w Chóśebuzu wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
21.01.2019, 13:00 hodź Němsko-Serbske ludowe dźiwadło: Serbske klankodźiwadło "Kito husličkar" dźiwadło, kino, kabaret Dźiwadło na hrodźe Budyšin
Na hrodźe 7
02625 Budyšin
23.01.2019, 17:00 hodź wólby Załožboweje rady Dolneje Łužyce wuradźowanja Stadthaus Cottbus
Erich-Kästner-Platz
03046 Cottbus
23.01.2019, 18:00 hodź 75. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podijum pśechodnje w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
24.01.2019, 19:00 hodź wótworjenje wustajeńce- „Swět Yany – Yanas Welt“ w Serbskem domje w Chóśebuzu wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
25.01.2019, 15:30 hodź Ptačokwasny program pěstowarnje nałožki Sportowa hala Ralbicy
26.01.2019, 13:00 hodź Zapust w Strobicach nałožki Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
26.01.2019, 19:00 hodź Worship night za młodostnych cyrkej Don Boskowy dom
Worklecy
Mühlweg 4
26.01.2019, 19:30 hodź To tla wěrno njej´! | To njamóžo byś! Wječorny ptači kwas - předstajenje SNA koncerty, musical,balet Slavia
Dr.-Maria-Grólmusowa 5
02627 Radwor
27.01.2019, 13:00 hodź Zapust w Prjawozu nałožki srjejź jsy
03096 Prjawoz
27.01.2019, 13:00 hodź Zapust w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
27.01.2019, 16:00 hodź To tla wěrno njej´! | To njamóžo byś! Wječorny ptači kwas - předstajenje SNA koncerty, musical,balet Kulow, wjacezaměrowa hala
31.01.2019, 12:00 hodź 33. Zapust Dolnoserbskego gymnasiuma w Chóśebuzu nałožki w měsće Chóśebuza
01.02.2019, 10:00 hodź Wosebita wustajeńca hač do 3.3. "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow". wustajeńcy, wiki Serbski Muzej
Ortenburg 3
02625 Bautzen
02.02.2019, 11:00 hodź Zapust w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
03.02.2019, 12:30 hodź Zapust we Wjerbnje nałožki Najs
03096 Wjerbno
03.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
07.02.2019, 19:30 hodź Přednošk "Na serbskich slědach po Awstralskej..." přednoški, konferency „Wjelbik“
Žitna 7,Budyšin
10.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Turjeju nałožki 03185 Turjej
10.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Běłej Górje nałožki
13.02.2019, 19:00 hodź Prezentacija knihi "Lutherowi tołmačerjo" info-stejnišća W Lessingowym muzeju w Kamjencu
w Domje rołoweho mištra
Lessingowe naměsto 3
14.02.2019, 11:00 hodź Ptaškowa swajźba za źiśi koncerty, musical,balet w měsćańskej hali Chóśebuz
15.02.2019, 17:30 hodź 10. Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wuradźowanja Serbski dom
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin
15.02.2019, 17:30 hodź 10. Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wuradźowanja Serbski dom
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin
16.02.2019, 12:30 hodź zapust w Popojcach nałožki Popojc
16.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Nowej Niwje nałožki 15913 Nowa Niwa
16.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Barbuce nałožki Barbuk
17.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Žylowje nałožki 03055 Chóśebuz wź. Žylow
17.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Hochozy nałožki 03185 Hochoza
17.02.2019, 13:30 hodź 135. zapust w Depsku nałožki 03054 Depsk
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17