Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
26.06.2019, 10:00 góź MAŁY MUK. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź źiwadło, kino, kabaret Deutsch-Sorbisches Volkstheater
Bautzen
26.06.2019, 18:30 góź Serbske blido - Jagaŕ bagola – jano hyšći legenda! abo kak rebeliska jo Hochoza źinsa hyšći Serbske blido/ podium w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
27.06.2019, 14:00 góź Čitanje Křesćana Krawca z knihi “Sej statok stajili” cytanje, pócesćenje we Wódnym mužu w Malešecach
27.06.2019, 18:00 góź wótworjenje wustajeńce- Serbski dom Chóśebuz „Theodor Fontane - zasej w Błotach wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
28.06.2019, 14:00 góź Dostojny program ku góźbje załoźenja Centralneje serbskeje rěcneje šule w Dešanku dnja 20. awgusta 1 swěźenje, jubileje Dolnoserbski gymnazij/Niedersorbisches
Gymnasium, Mehrzweckhalle

ab 19:00 Uhr Abendveranstaltung mit Kula Bula in der Gaststätte “De Niro”,Cottbus/Chóśebuz, Schillerstr
28.06.2019, 20:30 góź a 29.06.: Hudźbny swjedźeń “Argentinske nocy” swěźenje, jubileje w domje Biskopa Bena w Smochćicach
29.06.2019, 10:00 góź Serbska rěc w praksy- Z cołnom pó Błotach howacne, ekskursija městno w Bórkowach (Błota)
wustawadło gósćeńc „Zur grünen Ecke“
30.06.2019, 14:00 góź Hudźbny swjedźeń Smochćicy – Swójbne popołdnjo swěźenje, jubileje w domje Biskopa Bena w Smochćicach
30.06.2019, 14:00 góź Wjasele do rejki- Geselliges Tanzen mit Michael Apel in Bloischdorf workshop/kreatiwny kurs Museumsscheune Bloischdorf
30.06.2019, 16:00 góź Lětni koncert Meje koncerty, musical,balet na farskej zahrodźe při cyrkwi
w Radworju
04.07.2019, 09:00 góź XIII.mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje Budyšin
05.07.2019, 18:00 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje Hochoza
06.07.2019, 12:30 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje Chrósćicy
07.07.2019, 10:00 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje Chrósćicy
25.07.2019, 19:00 góź wótworjenje wustajeńce w Serbskem domje w Chóśebuzu-„słowo pó słowje- Wort für Wort wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
28.07.2019, 14:00 góź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałogi 03096 Kuparske Bórkowy
04.08.2019, 14:00 góź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałogi cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
10.08.2019, 09:00 góź Źěłarnje- Mólaŕstwo- Pód gółym njebjom mólowaś workshop/kreatiwny kurs Dešno/Dissen, Heimatmuseum,
Hauptstr. 32
03096 Dissen
10.08.2019, 14:00 góź Kokot w Běłej Gorje nałogi 15913 Běła Góra
10.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Turjeju nałogi 03185 Turjej
10.08.2019, 15:30 góź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałogi 03096 Smogorjow
11.08.2019, 13:00 góź Łapanje kokota we Wjerbnje nałogi 03096 Wjerbno
17.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Mósće nałogi 03185 Móst
17.08.2019, 14:00 góź kokot w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
17.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Strobicach nałogi Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
17.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Hochozy nałogi 03185 Hochoza
18.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Dešnje nałogi sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
18.08.2019, 14:00 góź zabijanje kokota w Rubynje nałogi Rubyn
31.08.2019, 15:00 góź kokot w Popojcach nałogi Popojce
01.09.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Depsku nałogi 03054 Chóśebuz - Depsk
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17