Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
21.01.2019, 10:00 góź wustajeńca- Iza Bryccyna z Budyšyna w Serbskem domje w Chóśebuzu wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
21.01.2019, 13:00 góź Němsko-Serbske ludowe dźiwadło: Serbske klankodźiwadło "Kito husličkar" źiwadło, kino, kabaret Dźiwadło na hrodźe Budyšin
Na hrodźe 7
02625 Budyšin
23.01.2019, 17:00 góź wólby Załožboweje rady Dolneje Łužyce wobradowanja Stadthaus Cottbus
Erich-Kästner-Platz
03046 Cottbus
23.01.2019, 18:00 góź 75. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podium pśechodnje w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
24.01.2019, 19:00 góź wótworjenje wustajeńce- „Swět Yany – Yanas Welt“ w Serbskem domje w Chóśebuzu wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
25.01.2019, 15:30 góź Ptačokwasny program pěstowarnje nałogi Sportowa hala Ralbicy
26.01.2019, 13:00 góź Zapust w Strobicach nałogi Towaristwowy gósćeńc "Na zmužnem"
Wilhelma Nevoigtowe naměsto
03048 Chóśebuz wź. Strobice
26.01.2019, 19:00 góź Worship night za młodostnych cerkwja Don Boskowy dom
Worklecy
Mühlweg 4
26.01.2019, 19:30 góź To tla wěrno njej´! | To njamóžo byś! Wječorny ptači kwas - předstajenje SNA koncerty, musical,balet Slavia
Dr.-Maria-Grólmusowa 5
02627 Radwor
27.01.2019, 13:00 góź Zapust w Prjawozu nałogi srjejź jsy
03096 Prjawoz
27.01.2019, 13:00 góź Zapust w Rogoznje nałogi 03053 Chóśebuz wz. Rogozno
27.01.2019, 16:00 góź To tla wěrno njej´! | To njamóžo byś! Wječorny ptači kwas - předstajenje SNA koncerty, musical,balet Kulow, wjacezaměrowa hala
31.01.2019, 12:00 góź 33. Zapust Dolnoserbskego gymnasiuma w Chóśebuzu nałogi w měsće Chóśebuza
01.02.2019, 10:00 góź Wosebita wustajeńca hač do 3.3. "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow". wustajeńce, wiki Serbski Muzej
Ortenburg 3
02625 Bautzen
02.02.2019, 11:00 góź Zapust w Janšojcach nałogi 03197 Janšojce
03.02.2019, 12:30 góź Zapust we Wjerbnje nałogi Najs
03096 Wjerbno
03.02.2019, 14:00 góź Zapust w Drjenowje nałogi 03185 Drjenow
07.02.2019, 19:30 góź Přednošk "Na serbskich slědach po Awstralskej..." pśednoski, konference „Wjelbik“
Žitna 7,Budyšin
10.02.2019, 13:00 góź Zapust w Turjeju nałogi 03185 Turjej
10.02.2019, 14:00 góź Zapust w Běłej Górje nałogi
13.02.2019, 19:00 góź Prezentacija knihi "Lutherowi tołmačerjo" info-zarědowanja W Lessingowym muzeju w Kamjencu
w Domje rołoweho mištra
Lessingowe naměsto 3
14.02.2019, 11:00 góź Ptaškowa swajźba za źiśi koncerty, musical,balet w měsćańskej hali Chóśebuz
15.02.2019, 17:30 góź 10. Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wobradowanja Serbski dom
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin
15.02.2019, 17:30 góź 10. Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wobradowanja Serbski dom
Póštowe naměsto 2
02625 Budyšin
16.02.2019, 12:30 góź zapust w Popojcach nałogi Popojc
16.02.2019, 14:00 góź Zapust w Nowej Niwje nałogi 15913 Nowa Niwa
16.02.2019, 14:00 góź Zapust w Barbuce nałogi Barbuk
17.02.2019, 13:00 góź Zapust w Žylowje nałogi 03055 Chóśebuz wź. Žylow
17.02.2019, 13:00 góź Zapust w Hochozy nałogi 03185 Hochoza
17.02.2019, 13:30 góź 135. zapust w Depsku nałogi 03054 Depsk
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17