Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
27.05.2019, 14:00 góź Čitanje Křesćana Krawca z knihi “Sej statok stajili” cytanje, pócesćenje we Wódnym mužu w Malešecach
31.05.2019, 00:00 góź Kónčny termin k wobdźělenju młodych wuměłcow (18-35 lět) na wubědźowanju Sorbian Street Style wuběźowanja Serbski muzej
Budyšin
31.05.2019, 10:00 góź wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu-TENCAS... spomnjeśa na mólowańske góźiny a pleinairy wustajeńce, wiki Serbski dom
w klubowni
31.05.2019, 10:00 góź wustajeńca "Serbske žywjenje na lanźe" wustajeńce, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwinska droga 11
03197 Janšojce
31.05.2019, 10:00 góź Wustajeńca ze źiśecymi wobrazami w radnicu w Lubinje wustajeńce, wiki w radnicu w Lubinje
31.05.2019, 13:00 góź Zakónčaca konferenca projekta Serbska rěč. Pospyty rewitalizacije we wšelakich politiskich systemach pśednoski, konference Serbski dom
-žurla-
Póštowe naměsto 2
Budyšin
31.05.2019, 14:00 góź Start Budyske nalěćo swěźenje, jubileje Budyšin
01.06.2019, 10:00 góź & 02.06. Budyske nalěćo swěźenje, jubileje
02.06.2019, 10:30 góź Pittiplatsch po puću źiwadło, kino, kabaret Serbski kulturny centrum Slepo
02.06.2019, 16:00 góź Koncert “Wobkuzłaca klasika special” Serbskeho ludoweho ansambla koncerty, musical,balet Haus Bergland
Wjelećin
03.06.2019, 10:00 góź do kónc junija: wustajeńca Lejna Theurichowa: "doma a druhdźe", akwarely a wjac wustajeńce, wiki Serbska kulturna informacija Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
06.06.2019, 18:30 góź Wumrějo serbska rěc? Diskusija wo stawje a pśichoźe dolnoserbskeje rěcy info-zarědowanja Stadthaus Cottbus
Erich Kästner Platz
03046 Cottbus
08.06.2019, 18:30 góź Błośańska noc powěsćow Kapitel V – “Die Rache – Wjećba” koncerty, musical,balet Bórkowy/Błota na groźišću pśi Bismarkowem tormje
09.06.2019, 18:30 góź Błośańska noc powěsćow Kapitel V – “Die Rache – Wjećba” koncerty, musical,balet Bórkowy/Błota na groźišću pśi Bismarkowem tormje
10.06.2019, 18:30 góź Błośańska noc powěsćow Kapitel V – “Die Rache – Wjećba” koncerty, musical,balet Bórkowy Błota na groźišću pśi Bismarkowem tormje
13.06.2019, 08:00 góź Serbska rěc w praksy- Z Theodorom Fontanym ducy w Bramborskej howacne, ekskursija Abfahrt zeg. 08:00, Sprachschule
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
15.06.2019, 10:00 góź Dołha nóc kultury: filmy k temje "domizna" źiwadło, kino, kabaret Serbski muzej Budyšin
16.06.2019, 10:00 góź Filmowy loop k temje "Domizna" źiwadło, kino, kabaret Sorbisches Museum Bautzen
Ortenburg
24.06.2019, 08:00 góź Kompaktny kurs za dolnoserbsku seminar, rozwucowanje Chóśebuz a wokolina/Cottbus und Umgebung
28.06.2019, 14:00 góź Dostojny program ku góźbje załoźenja Centralneje serbskeje rěcneje šule w Dešanku dnja 20. awgusta 1 swěźenje, jubileje Dolnoserbski gymnazij/Niedersorbisches
Gymnasium, Mehrzweckhalle

ab 19:00 Uhr Abendveranstaltung mit Kula Bula in der Gaststätte “De Niro”,Cottbus/Chóśebuz, Schillerstr
29.06.2019, 10:00 góź Serbska rěc w praksy- Z cołnom pó Błotach howacne, ekskursija městno w Bórkowach (Błota)
wustawadło gósćeńc „Zur grünen Ecke“
04.07.2019, 00:00 góź XIII.mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje
05.07.2019, 00:00 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje
06.07.2019, 00:00 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje
07.07.2019, 00:00 góź XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica swěźenje, jubileje
28.07.2019, 14:00 góź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałogi 03096 Kuparske Bórkowy
04.08.2019, 14:00 góź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałogi cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
10.08.2019, 09:00 góź Źěłarnje- Mólaŕstwo- Pód gółym njebjom mólowaś workshop/kreatiwny kurs Dešno/Dissen, Heimatmuseum,
Hauptstr. 32
03096 Dissen
10.08.2019, 14:00 góź Kokot w Běłej Gorje nałogi 15913 Běła Góra
10.08.2019, 14:00 góź Łapanje kokota w Turjeju nałogi 03185 Turjej
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17