Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
25.09.2019, 10:00 góź wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu-„słowo pó słowje- Wort für Wort wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
25.09.2019, 15:00 góź Kofej w třoch: “Arnošt Bart – Prócowanja wo serbski stat” pśednoski, konference Serbski muzej Budyšin
25.09.2019, 19:00 góź Knižne předstajenje LND: „Z Lipicy do hole. Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ cytanje, pócesćenje w awli Serbskeje zakładneje šule
„Šula Ćišinskeho“
w Pančicach-Kukowje
26.09.2019, 09:15 góź Knižne předstajenje LND: “Sej statok stajili” cytanje, pócesćenje na “Radlubinje” w Ralbicach
26.09.2019, 19:00 góź pśednoski Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Serbske zawóstanki w rostlinowych nimskich pśednoski, konference Zły Komorow/Senftenberg
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
27.09.2019, 16:00 góź & 28.09.: Rězbarska dźěłarnička workshop/kreatiwny kurs pola Alojsa Šołty
w Žuricach
27.09.2019, 18:00 góź Serbski wjacor z Pratyju 2020 cytanje, pócesćenje im Sportlerheim in Sielow
27.09.2019, 19:00 góź Trudla Malinkowa předstaji swoju knihu „Serbske pomnikiʺ cytanje, pócesćenje w „Słodeńkowym domjeʺ
w Radworju
28.09.2019, 10:00 góź serbska comicowa dźěłarnička workshop/kreatiwny kurs Horni Hajnk
28.09.2019, 10:00 góź Źěłaŕnja- mólaŕstwo- Wuměłstwowy pleinair: Na slědach serbstwa w Radušu workshop/kreatiwny kurs Raduš/Raddusch,
Hafenhotel mit Kunstscheune
28.09.2019, 10:00 góź Źěłaŕnja- fotografija- Na slědach serbstwa w Radušu workshop/kreatiwny kurs Raduš/Raddusch, Hafenhotel mit Kunstscheune
28.09.2019, 19:30 góź Mišterske twórby chóroweje hudźby Serbskeho ludoweho ansambla koncerty, musical,balet w cyrkwi
w Smochćicach
28.09.2019, 19:30 góź a 29.09.: 70 lět 1. Serbska kulturna brigada - oratorij “Hrodźišćo” koncerty, musical,balet w Chróšćan Jednoće
29.09.2019, 09:00 góź 20. dworowy swjedźeń swěźenje, jubileje na Njepilic dworje
w Rownom
29.09.2019, 10:00 góź Kemše w narodnych drastach k domchowance cerkwja cyrkej Ptačecy (Tätzschwitz)
29.09.2019, 14:00 góź Nyšpor z požohnowanjom zapřahow cerkwja w Chrósćicach,
na łuce při Hatkach
29.09.2019, 16:00 góź Nazymski koncert w Grodku koncerty, musical,balet Gaststätte Schweizergarten

Am Schweizergarten 19

03130 Grodk
29.09.2019, 17:00 góź Łapanje šefa (Feindliche Übernahme) - komedija Nsldź źiwadło, kino, kabaret Meja
Radwor
30.09.2019, 10:00 góź wustajeńca w Dešnje- Pśetwórjenje swěta. Na slědach wódnego muž a pśezpołdnicy. wustajeńce, wiki Domowniski muzej Dešno
Głowna droga 32
03096 Dešno
30.09.2019, 10:00 góź wustajeńca "Serbske žywjenje na lanźe" w Domowniski muzej Janšojce wustajeńce, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwinska droga 11
03197 Janšojce
01.10.2019, 10:00 góź hišće do 30.10.: wustajeńca Monika Šubertowa - Powědkowy raj wustajeńce, wiki Serbska kulturna informacija Budyšin
02.10.2019, 19:00 góź Koncert Serbskeho ludoweho ansambla: Mišterske twórby chóroweje hudźby koncerty, musical,balet Kufa Wojerecy
03.10.2019, 16:30 góź Serbske Bibliske koło „Rozmějoš, což pisašo?” cerkwja Dešno/Dissen, Pfarramt
04.10.2019, 16:30 góź Zahajenska swjatočnosć “Serbskeho lěta w Libereckim kraju (2019−2020)" swěźenje, jubileje w awli Techniskeje uniwersity w Liberecu
05.10.2019, 10:00 góź SORBIAN STREET STYLE: kreatiwne workshopy za młodostnych seminar, rozwucowanje Serbski muzej Budyšin
05.10.2019, 11:00 góź & 6.10.: Domchowanka z wikami a kulturnym programom swěźenje, jubileje Krabatowy młyn
Čorny Chołmc
05.10.2019, 19:00 góź 10 lět CON-Takt: nazymske reje z koncertom swěźenje, jubileje "Jednota" Chrósćicy
06.10.2019, 10:00 góź Nazymski swjedźeń swěźenje, jubileje Budyšin
06.10.2019, 14:30 góź Nazymski koncert ze Smjerdźećan rejowanskej skupinu a "Sprjewjanami" koncerty, musical,balet "Bjesada" Njebjelčicy
08.10.2019, 11:00 góź pśednosk- Powěsćowe wósoby w Błotach - w Frankobrože pśednoski, konference Frankobrod (O.)
Frankfurt (O.),
Sophienstr. 40
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17