Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
13.11.2019, 09:15 góź Knižna premjera LND: nowa BOOKii-kniha “Kak na času je?” cytanje, pócesćenje w Serbskej pěstowarni
“Jan Radyserb-Wjela”
Budyšin
13.11.2019, 09:25 góź Knižna premjera LND: „Jank a Majka w njebjesach“ cytanje, pócesćenje w Serbskej zakładnej šuli
Chrósćicy
13.11.2019, 14:00 góź pójsynoga Serbske blido/ podium Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwina droga 11
03197 Janšojce
13.11.2019, 16:30 góź Šorcuch, jaka, hutawka - dźěłarnička k hotowanju narodneje drasty: dźěłowa drasta ewang. serbow seminar, rozwucowanje Byrgarski dom w Brětnej
Wowčerjowy puć 3
14.11.2019, 16:30 góź pśěza w Janšojcach nałogi Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwina droga 11,
03197 Janšojce
14.11.2019, 18:30 góź Kołowokoło burskeje drastwy- Tradicionalne běłe wušywanje workshop/kreatiwny kurs Žylow/Sielow, Trachtenschneiderei Heinze
14.11.2019, 19:00 góź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Dolnoserbska tšojka pśednoski, konference Zły Komorow/Senftenberg
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
14.11.2019, 19:30 góź Knižne předstajenje LND: Michał Anders a Pětr Lipič - „Z Lipicy do hole“ cytanje, pócesćenje Smolerjec kniharnja
Budyšin
15.11.2019, 09:00 góź Vorträge - Die Lausitz, unsere Heimat- Ohne Erinnerung gibt es keine Kultur pśednoski, konference Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 10:45 góź Pśednoski - Naša domownja- Myslenja a plany za nowowutwarjenje Błośańskeje zeleznicy w lětach 1990 pśednoski, konference Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 13:00 góź Pśednoski - Naša domownja- Błośańska zeleznica w swětle serbskich wobydlarjow pśednoski, konference Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 18:00 góź “Ćiskowske wotewrjene wokna”: přednošk wo pućowanju w juhu Afriki pśednoski, konference na žurli Dobrowólneje
wohnjoweje wobory Ćisk
15.11.2019, 18:00 góź wotworjenje wustajence - Hans Müller, Picnjo wustajeńce, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
16.11.2019, 17:00 góź Wulosowanje EUROPEADY w Korutanskej howacne, ekskursija
17.11.2019, 16:00 góź "Ludźo, njedźiwajće so" - nowa komedija lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy źiwadło, kino, kabaret Sulšecy
17.11.2019, 16:00 góź Poslednje předstajenje inscenacije "Łapanje šefa" źiwadło, kino, kabaret w Radebeulu
w Krajnym dźiwadle Sakskeje
Landesbühnen Sachsen)
18.11.2019, 09:00 góź Serbska ludowa kultura- Cytański źeń za źiśi w Chóśebuzu cytanje, pócesćenje Chóśebuz, Kita Villa Kunterbunt
19.11.2019, 00:00 góź Dźeń wotewrjenych duri na SGB howacne, ekskursija Serbski gymnazij Budyšin
F.-Listowa 8
19.11.2019, 19:30 góź Nazymski koncert z chórom "Židźino" koncerty, musical,balet Pančicy-Kukow
w starej hospodźe
21.11.2019, 18:00 góź Literarny wjacork w Serbskem domje "Cytanje pód lampu” w Dolnoserbskej biblioteki cytanje, pócesćenje w bibliotece w Serbskem domje w Chóśebuzu
21.11.2019, 18:30 góź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Wurywanki w cerkwjach pśednoski, konference Kalawa/Calau, Haus der Heimatgeschichte
Am Gericht 14
21.11.2019, 19:00 góź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- K stawiznam a k archeologiji słowjańskich rodow mjazy Łobjom pśednoski, konference Lubnjow/GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
22.11.2019, 17:00 góź Serbska ludowa kultura - Gódowne dary samo basliś w Lubnjowje workshop/kreatiwny kurs Lubnjow/Lübbenau, Galerija Utaciani
23.11.2019, 00:00 góź Schadźowanka 2019 swěźenje, jubileje NSLDź
Budyšin
23.11.2019, 10:00 góź źěłarnja- Plešćo swóje kórbiki sami workshop/kreatiwny kurs Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
23.11.2019, 19:00 góź Kermušne reje ze skupinu "Privileg" swěźenje, jubileje Kulturny dom Smjerdźaca
25.11.2019, 14:00 góź pśednoski- Wokrejs Dubja-Błota- Kak gronimy Serbam na nimski pśednoski, konference Lubin/Lübben, Jegasoft, Berliner Chaussee 20
27.11.2019, 17:30 góź Zjawne wjedźenje po wosebitej wustajeńcy Serbskeho muzeja SORBIAN STREET STYLE wustajeńce, wiki Serbski muzej
Budyšin
27.11.2019, 19:00 góź SORBIAN STREET STYLE: přednošk “Mode & Tracht” pśednoski, konference Serbski muzej Budyšin
28.11.2019, 15:00 góź Serbska ludowa kultura - Serbske gódy w Serbskem domje w Chóśebuzu nałogi Serbski dom Chóśebuz/Wendisches Haus Cottbus
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17