Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2020

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / cas: zarědowanje: rubrika: zarědowańske městno:
17.02.2020, 13:00 góź Pjerjodrěće nałogi Njepilic statok
Rowno
18.02.2020, 10:00 góź prózdninski program SORBIAN STREET STYLE wustajeńce, wiki Serbski muzej
Budyšin
19.02.2020, 09:30 góź & 20.02.: Hip. Fancy. Sorbian. ART - workshop workshop/kreatiwny kurs Kamjentny dom / Steinhaus
Kamjentna 37
Budyšin
20.02.2020, 10:00 góź Prózdninski program: Helau-Alaf-Ahoj - póstniske nory witajće! howacne, ekskursija Serbski muzej
Budyšin
20.02.2020, 14:30 góź pśednoski- Symboliske znamjenja wokoło jatš pśednoski, konference Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Hotel Bleske
21.02.2020, 09:00 góź Pśednoski w Chóśebuzu- Naša domownja - Studijny źeń: Drogowanje serbskich ludowědnikow pó Dolnej Łuž pśednoski, konference Serbski dom Chóśebuz
21.02.2020, 15:00 góź Serbske bibliske koło w Chóśebuzu cerkwja rěcna šula
21.02.2020, 19:00 góź Hip. Fancy. Art. Modowa přehladka, Live-hudźba a wjac wustajeńce, wiki Kamjentny dom
Budyšin
21.02.2020, 20:00 góź Zapust w Tšupcu nałogi
22.02.2020, 13:00 góź Zapust w Šlichowje nałogi Zapust w Šlichowje
22.02.2020, 13:30 góź Zapust we Wusokach nałogi Wusoka
22.02.2020, 14:00 góź Zapust w Bobowje nałogi 03099 Gołkojce w.ź. Bobow
22.02.2020, 14:00 góź Zapust w Kósobuzu nałogi Kósobuz
22.02.2020, 14:00 góź zapust w Radowizy nałogi Radowiza
22.02.2020, 14:45 góź Zapust na Górach nałogi Góry
22.02.2020, 16:00 góź 9. Kulturna zyma: Ćeta Monika baje "Njebojazny Jan" swěźenje, jubileje Putniska oaza Chrósćicy
22.02.2020, 19:45 góź "Serb w Južnej Africe" - přednošk wot Markusa Bjeńša pśednoski, konference Putniska oaza
Chrósćicy
23.02.2020, 09:30 góź serbska–nimska namša w Gołkojcach cerkwja Gołkojske wósadny dom
23.02.2020, 14:00 góź 140. Zapust w Dešnje nałogi wejsny źěl Dešno
gósćeńc Serbski dwór
03096 Dešno-Strjažow
23.02.2020, 17:00 góź Dołhož fenki běža źiwadło, kino, kabaret Němsko-serbske ludowe dźiwadło
Budyšin
27.02.2020, 19:30 góź 200 lět serbske misionske towarstwa - přednošk Lubina Malinkowa pśednoski, konference „Wjelbik“
Žitna 7
Budyšin
28.02.2020, 00:00 góź Kónčny termin wotedaća jejkow za wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko 2020 nałogi
29.02.2020, 10:00 góź wustajeńca w Serbskem domje -Rolf Friedrich Radochla-"Prěcne smužki" wustajeńce, wiki Serbski dom Chóśebuz
w klubowni
29.02.2020, 10:00 góź do 12.00 h: jejka debić wuknyć za wšitkich zajimcow workshop/kreatiwny kurs Serbska kulturna informacija
Serbski dom
Budyšin
29.02.2020, 12:00 góź Zapust Nowa Wjas nałogi Nowa Wjas
29.02.2020, 13:00 góź Zapust w Radušu nałogi w Radušu
29.02.2020, 13:00 góź 176. Zapust w Zaspach nałogi 03044 Zaspy
29.02.2020, 13:00 góź Zapust w Kśišowje nałogi Kśišowje
29.02.2020, 15:30 góź Zapust w Górnej nałogi
29.02.2020, 16:00 góź Serbske dźěćace kino: "Šmjatańca w raju bajkow" źiwadło, kino, kabaret Putniska oaza Chrósćicy
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droga 82, 03046 Chośebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17