Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
22.02.2019, 09:00 hodź Pśednoski- Naša domownja- Studijny źeń/Wuznamne muske Dolneje Łužyce přednoški, konferency Serbski dom/Wendisches Haus
A. Bebel Str.82
03046 Cottbus
22.02.2019, 15:00 hodź Za swójby: fantastiski wulět do raja Łužiskich bajow info-stejnišća Haus der tausend Teiche
Stróža (Wartha)
23.02.2019, 10:00 hodź zmakanje Łužyska alianca w Wětošowje wuradźowanja Vetschau OT Laasow
Dorfstr.30
23.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Bobowje nałožki 03099 Gołkojce w.ź. Bobow
23.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Šlichowje nałožki Zapust w Šlichowje
23.02.2019, 13:30 hodź Zapust we Wusokach nałožki Wusoka
23.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Mósće nałožki
23.02.2019, 14:00 hodź Zapust na Górach nałožki Góry
23.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Kósobuzu nałožki Kósobuz
24.02.2019, 10:00 hodź wustajeńca- „Swět Yany – Yanas Welt“ w Serbskem domje w Chóśebuzu wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
24.02.2019, 13:00 hodź Zapust w Kśišowje nałožki Kśišowje
24.02.2019, 14:00 hodź Zapust w Dešnje nałožki wejsny źěl Dešno
gósćeńc Serbski dwór
03096 Dešno-Strjažow
24.02.2019, 15:00 hodź Wjasele do rejki workshop/kreatiwny kurs Nowa Niwa
24.02.2019, 19:00 hodź Wjasele do rejki w Žylowje workshop/kreatiwny kurs Cottbus/OT Sielow
Bergasse 1
26.02.2019, 16:00 hodź Sympozij k cesći Albina Mollera w Chóśebuza čitanje, česćenje Dolnoserbski internat
26.02.2019, 19:00 hodź Knižna premjera: Benedikt Dyrlich "Leben im Zwiespalt 1" čitanje, česćenje Literarny dom Villa Augustin Drježdźany
27.02.2019, 15:00 hodź pśednoski- Wokrejs Dubja-Błota-"Dajśo nam njogo ako tatanja a dostanjośo zasej slědk ako kśesći přednoški, konferency Luboraz/Lieberose, FiZ
28.02.2019, 09:00 hodź Hać do 28.2.: Wustajeńca "Płachta pełna hulicowańkow" wustajeńcy, wiki Serbski dom
Póštowe naměsto 2
Budyšin
28.02.2019, 19:00 hodź Pśednosk - Wjelerakosć serbskich drastwow wokoło Wórjejc přednoški, konferency Zły Komorow/Senftenberg
Bürgerhaus Wendische Kirche, Baderstr. 10
28.02.2019, 19:30 hodź Předstajenje knihi "Abschiednehmen" - Łužiski roman čitanje, česćenje Smolerjec kniharnja
Sukelnska 27
Budyšin
01.03.2019, 14:00 hodź Zapust w Tšupcu nałožki
02.03.2019, 12:00 hodź Zapust w Strjažowje nałožki Strjažow
02.03.2019, 12:00 hodź Zapust Nowa Wjas nałožki Nowa Wjas
02.03.2019, 13:00 hodź Zapust w Dubjem nałožki zmakanje pśi domje towaristwow
03099 Gołkojce wź. Dubje
02.03.2019, 14:00 hodź Zapust w Górnej nałožki
03.03.2019, 13:00 hodź Zapust w Brjazynje nałožki 03096 Brjazyna
03.03.2019, 13:00 hodź Zapust w Bobolcach nałožki Bobolcach
03.03.2019, 15:00 hodź Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy "Stary lud. Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow." wustajeńcy, wiki Serbski Muzej
Ortenburg 3
02625 Bautzen
09.03.2019, 09:00 hodź Źěłarnje- Mólaŕstwo- Wuměłstwowy pleinair: dolnoserbska drastwa w Błotach workshop/kreatiwny kurs Nowa Niwa/Neu Zauche
Alte Schule, Brunnenplatz 8
09.03.2019, 12:00 hodź Zapust w Drjejcach nałožki Drjejce
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17