Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
21.07.2018, 09:00 hodź Źěłarnja- Wólejowe a tempera barwy we jadnom workshop/kreatiwny kurs Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Schlossbergweg 4
26.07.2018, 18:00 hodź pśednosk- Wó pšawach serbskego rybarstwa w Błotach přednoški, konferency Słopišća/Schlepzig, Gasthof zum Unterspreewald
Dorfstr. 41
27.07.2018, 10:00 hodź wustajeńca SKC w Slěpem- Regina Herrmann wustajeńcy, wiki w kulturneho centruma w Slepom
28.07.2018, 10:00 hodź wustajeńca w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojce wustajeńcy, wiki Sorbisch-deutsches Heimatmuseum Jänschwalde
28.07.2018, 14:00 hodź Kokot w Barbuce nałožki 03185 Barbuk, gmejna Gatojce
29.07.2018, 14:00 hodź Kokot Domowinskeje młoźiny na Kuparskich Bórkowach (Błota) nałožki 03096 Kuparske Bórkowy
04.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Turjeju nałožki 03185 Turjej
05.08.2018, 14:00 hodź Rejtowanje wo kołac w Nowej Niwje nałožki cerkwja a rejtowanišćo
15913 Nowa Niwa
05.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Žylowje nałožki 03042 Žylow
11.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Rogoznje nałožki 03053 Chóśebuz mź. Rogozno
11.08.2018, 15:30 hodź Zabijanje kokota w Smogorjowje nałožki 03096 Smogorjow
12.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota we Wjerbnje nałožki 03096 Wjerbno
18.08.2018, 14:00 hodź kokot w Janšojcach nałožki 03197 Janšojce
18.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Strobicach nałožki Grübergojc łuka naprěki Źiwadłoweje brožnje
03046 Chóśebuz-Strobice
19.08.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Dešnje nałožki sportnišćo Dešno
03096 Dešno-Strjažow
25.08.2018, 14:00 hodź Kokot w Turnowje nałožki 03185 Turnow
01.09.2018, 14:00 hodź kokot w Popojcach nałožki Popojce
02.09.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Depsku nałožki 03054 Chóśebuz - Depsk
08.09.2018, 00:00 hodź serbska kjarmuša w Gołbinje nałožki Gołbin
08.09.2018, 10:00 hodź Němsko-serbske nazymske wiki přirody w Stróži wustajeńcy, wiki Stróža
08.09.2018, 14:00 hodź Łapanje kokota w Mósće nałožki 03185 Móst
08.09.2018, 14:00 hodź Kokot w Prjawoze nałožki w Prjawoze
08.09.2018, 15:00 hodź Kokot w Drjenowje nałožki 03185 Drjenow
09.09.2018, 14:00 hodź kokot w Brjazynje nałožki 03096 Brjazyna
21.09.2018, 00:00 hodź Workshop drjeworězbarjenja workshop/kreatiwny kurs
22.09.2018, 14:00 hodź SUPERKOKOT nałožki Běła Góra
30.09.2018, 09:30 hodź 19. Hoffest auf dem Njepila-Hof in Rohne swjedźenje, jubileje Njepilic dwór
Wjesna dróha 61
02959 Slepo
30.09.2018, 14:30 hodź Nazymski koncert w Njebjelčicach koncerty, musical,balet Bjesada Njebjelčicy
30.09.2018, 15:00 hodź 24. Literarna kermuša Ludoweho nakładnistwa Domowina w Radworju swjedźenje, jubileje Hosćenc „Meja“
Wjesne naměsto 27
02627 Radwor
06.10.2018, 14:00 hodź pśednosk a cesćenje- Mjertyn Gryz - serbski ceptaŕ a ludowy basnikaŕ swjedźenje, jubileje Drachhausen
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17