Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2019

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
13.11.2019, 09:15 hodź Knižna premjera LND: nowa BOOKii-kniha “Kak na času je?” čitanje, česćenje w Serbskej pěstowarni
“Jan Radyserb-Wjela”
Budyšin
13.11.2019, 09:25 hodź Knižna premjera LND: „Jank a Majka w njebjesach“ čitanje, česćenje w Serbskej zakładnej šuli
Chrósćicy
13.11.2019, 14:00 hodź pójsynoga Serbske blido/ podijum Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwina droga 11
03197 Janšojce
13.11.2019, 16:30 hodź Šorcuch, jaka, hutawka - dźěłarnička k hotowanju narodneje drasty: dźěłowa drasta ewang. serbow seminar, kubłanje Byrgarski dom w Brětnej
Wowčerjowy puć 3
14.11.2019, 16:30 hodź pśěza w Janšojcach nałožki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
Cerkwina droga 11,
03197 Janšojce
14.11.2019, 18:30 hodź Kołowokoło burskeje drastwy- Tradicionalne běłe wušywanje workshop/kreatiwny kurs Žylow/Sielow, Trachtenschneiderei Heinze
14.11.2019, 19:00 hodź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Dolnoserbska tšojka přednoški, konferency Zły Komorow/Senftenberg
Bürgerhaus Wendische Kirche
Baderstr. 10
14.11.2019, 19:30 hodź Knižne předstajenje LND: Michał Anders a Pětr Lipič - „Z Lipicy do hole“ čitanje, česćenje Smolerjec kniharnja
Budyšin
15.11.2019, 09:00 hodź Vorträge - Die Lausitz, unsere Heimat- Ohne Erinnerung gibt es keine Kultur přednoški, konferency Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 10:45 hodź Pśednoski - Naša domownja- Myslenja a plany za nowowutwarjenje Błośańskeje zeleznicy w lětach 1990 přednoški, konferency Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 13:00 hodź Pśednoski - Naša domownja- Błośańska zeleznica w swětle serbskich wobydlarjow přednoški, konferency Serbski dom/Wendisches Haus
15.11.2019, 18:00 hodź “Ćiskowske wotewrjene wokna”: přednošk wo pućowanju w juhu Afriki přednoški, konferency na žurli Dobrowólneje
wohnjoweje wobory Ćisk
15.11.2019, 18:00 hodź wotworjenje wustajence - Hans Müller, Picnjo wustajeńcy, wiki Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce
16.11.2019, 17:00 hodź Wulosowanje EUROPEADY w Korutanskej hewak / druhe, ekskursija
17.11.2019, 16:00 hodź "Ludźo, njedźiwajće so" - nowa komedija lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy dźiwadło, kino, kabaret Sulšecy
17.11.2019, 16:00 hodź Poslednje předstajenje inscenacije "Łapanje šefa" dźiwadło, kino, kabaret w Radebeulu
w Krajnym dźiwadle Sakskeje
Landesbühnen Sachsen)
18.11.2019, 09:00 hodź Serbska ludowa kultura- Cytański źeń za źiśi w Chóśebuzu čitanje, česćenje Chóśebuz, Kita Villa Kunterbunt
19.11.2019, 00:00 hodź Dźeń wotewrjenych duri na SGB hewak / druhe, ekskursija Serbski gymnazij Budyšin
F.-Listowa 8
19.11.2019, 19:30 hodź Nazymski koncert z chórom "Židźino" koncerty, musical,balet Pančicy-Kukow
w starej hospodźe
21.11.2019, 18:00 hodź Literarny wjacork w Serbskem domje "Cytanje pód lampu” w Dolnoserbskej biblioteki čitanje, česćenje w bibliotece w Serbskem domje w Chóśebuzu
21.11.2019, 18:30 hodź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- Wurywanki w cerkwjach přednoški, konferency Kalawa/Calau, Haus der Heimatgeschichte
Am Gericht 14
21.11.2019, 19:00 hodź pśednoski- Wokrejs Górne Błota-Łužyca- K stawiznam a k archeologiji słowjańskich rodow mjazy Łobjom přednoški, konferency Lubnjow/GLEIS 3 Kulturzentrum Lübbenau
Güterbahnhofstr. 57
22.11.2019, 17:00 hodź Serbska ludowa kultura - Gódowne dary samo basliś w Lubnjowje workshop/kreatiwny kurs Lubnjow/Lübbenau, Galerija Utaciani
23.11.2019, 00:00 hodź Schadźowanka 2019 swjedźenje, jubileje NSLDź
Budyšin
23.11.2019, 10:00 hodź źěłarnja- Plešćo swóje kórbiki sami workshop/kreatiwny kurs Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu
Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
Žylojska droga 37/Sielower Str.37
03044 Chóśebuz/Cottbus
23.11.2019, 19:00 hodź Kermušne reje ze skupinu "Privileg" swjedźenje, jubileje Kulturny dom Smjerdźaca
25.11.2019, 14:00 hodź pśednoski- Wokrejs Dubja-Błota- Kak gronimy Serbam na nimski přednoški, konferency Lubin/Lübben, Jegasoft, Berliner Chaussee 20
27.11.2019, 17:30 hodź Zjawne wjedźenje po wosebitej wustajeńcy Serbskeho muzeja SORBIAN STREET STYLE wustajeńcy, wiki Serbski muzej
Budyšin
27.11.2019, 19:00 hodź SORBIAN STREET STYLE: přednošk “Mode & Tracht” přednoški, konferency Serbski muzej Budyšin
28.11.2019, 15:00 hodź Serbska ludowa kultura - Serbske gódy w Serbskem domje w Chóśebuzu nałožki Serbski dom Chóśebuz/Wendisches Haus Cottbus
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17