Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
25.02.2018, 10:00 hodź wustajeńca- „Reja do Raja" Marion Kwicojc z Lipska wustajeńcy, wiki Serbski dom Chóśebuz
25.02.2018, 10:00 hodź "Dorfgespräch- Žywjenje na lanźe" wustajeńca w muzejumje w Dešnje wustajeńcy, wiki Domowniski muzej Dešno
25.02.2018, 10:00 hodź 27. Serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje nałožki Budyšinje - w Serbskim domje
25.02.2018, 13:00 hodź 105. Zapust w Kśišowje nałožki Kśišow
25.02.2018, 14:00 hodź Zapust w Dešnje nałožki wejsny źěl Dešno
gósćeńc Serbski dwór
03096 Dešno-Strjažow
25.02.2018, 15:00 hodź sceniske wodźenjepo Krabatowej wustajeńcy wustajeńcy, wiki Serbski muzej Hród 3 02625 Budyšin
25.02.2018, 17:00 hodź Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin Paradiz w dobrej stwě dźiwadło, kino, kabaret Němsko-Serbske dźiwadło Budyšin hłowne jewišćo
Seminarska droha 12
01.03.2018, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum w Smogorjowje
Sportlarski dom
01.03.2018, 16:00 hodź "Ufer der Hoffnung" Čitanje z Trudlu Malinkewej čitanje, česćenje Sorbisches Kulturzentrum Schleife Friedensstraße 65 02959 Schleife
02.03.2018, 14:30 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy - za Janšojce Serbske blido/ podijum Janšojce
Domowniski muzej
03.03.2018, 10:00 hodź 19. jatšowne wiki w Lubnjowje nałožki Spreewald Museum Lübbenau
Topfmarkt 12
03222 Lübbenau
03.03.2018, 12:00 hodź Zapust w Dešanku nałožki Dešank
03.03.2018, 12:00 hodź 135. Zapust w Strjažowje nałožki Strjažow
03.03.2018, 14:00 hodź mólowane jatšownych jajow za kuždego w Dešnje nałožki Heimatmuseum Dissen
Hauptstr.32
03096 Dissen
03.03.2018, 16:00 hodź Serbske dźěćace kino dźiwadło, kino, kabaret Chrósćicy putniska oaza
03.03.2018, 18:00 hodź 24. Zarjadowanje w ramiku "Nałožki-drasty-tradicije" tema "slepjanski kwas" nałožki SKC - Sorbisches Kulturzentrum Schleife
Friedensstraße 65 in 02959 Schleife
03.03.2018, 19:30 hodź Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin Paradiz w dobrej stwě dźiwadło, kino, kabaret Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin hłowne jewišćo Seminarska droha 12
03.03.2018, 19:45 hodź Přednošk "Pilgern in Frankreich" přednoški, konferency Chrósćicy Putniska oaza
04.03.2018, 00:00 hodź Jutrowna wustajeńca wot 04.03. do 15.04.2018 w SKC Slepo wustajeńcy, wiki Sorbisches Kulturzentrum Schleife
Friedensstraße 65 in 02959 Schleife
04.03.2018, 10:00 hodź 19. jatšowne wiki w Lubnjowje nałožki Spreewald Museum
Topfmarkt 12
03222 Lübbenau
04.03.2018, 13:30 hodź zapust w Depsku nałožki 03054 Depsk
04.03.2018, 13:30 hodź zapust w Brjazynje nałožki
04.03.2018, 15:00 hodź Ausstellungseröffnung - Ostersonderausstellung „Volkskunst zu Ostern“ im sorbischen Kulturzentrum Sc wustajeńcy, wiki Serbski kulturny centrum Slepo
Sorbisches Kulturzentrum Schleife
Friedensstr. 65
02959 Schleife
04.03.2018, 16:00 hodź Lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy w Šunowje dźiwadło, kino, kabaret Šunow
04.03.2018, 16:00 hodź nalětny koncert w cazojskem gósćeńcu "K Lipje" koncerty, musical,balet w cazojskem gósćeńcu "K Lipje"
05.03.2018, 15:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy - Strjažow Serbske blido/ podijum Strjažow, stara šula
05.03.2018, 18:00 hodź Kołowokoło jatš- Wóskujomy- Zachopjeńkarje nałožki Serbski internat/Internat
06.03.2018, 16:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy- Pśepšosenje pśiźo k Wam do domu. Serbske blido/ podijum we Wětošowje
Bergarski dom
07.03.2018, 18:00 hodź 70. Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podijum w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
08.03.2018, 19:00 hodź "Starke Frauen 2"- kabaret ze spiwanim wót a ze serbskim pěsnikarjom Pittkuningsom dźiwadło, kino, kabaret w gósćeńcu "Zur Eisenbahn" w Gołkojcach
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17