Serbska kulturna informacija/ Sorbische Kulturinformation LODKA
August-Bebel-Strasse 82 /August-Bebelowa-droga 82
03046 Cottbus / 03046 Chosebuz
tel: 0355 / 48 57 64 68, fax: 0355 / 48 57 64 69, email: stiftung-lodka@sorben.com
 30 dalše

 
 2018

 
 Alle

 
 Alle

deutsch hornoserbsce dolnoserbski  

datum / čas: zarjadowanje: rubrika: městno zarjadowanja:
24.05.2018, 09:00 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Bórkowy (Błóta), zakładna šula
25.05.2018, 10:00 hodź wustajeńca- Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu- K 25lětnem jubileju nowozałoženja wustajeńcy, wiki Serbski dom
w klubowni
25.05.2018, 10:00 hodź wustajeńca Dešańskego domowniskego muzeja wustajeńcy, wiki Domowniski muzej Dešno
25.05.2018, 10:00 hodź wustajeńca SKC w Slěpem- Regina Herrmann wustajeńcy, wiki w kulturneho centruma w Slepom
25.05.2018, 10:00 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Nowa Niwa, źišownja
25.05.2018, 15:00 hodź Sympozij w Domowniskem muzeju Dešno přednoški, konferency Domowniski muzej Dešno
26.05.2018, 09:30 hodź Fotografija- Źeń fotografije-Na drogach znatego spisowaśela workshop/kreatiwny kurs Lubnjow/Lübbenau, Galerija Utaciani
26.05.2018, 11:00 hodź 13. Słowjański srjejźo swěźeń „Stary lud" w Dešnje swjedźenje, jubileje w Dešnje
26.05.2018, 19:00 hodź 7. bal narodneje drasty swjedźenje, jubileje Hosćenc “Zeleny wěnc”
Budyska dróha 22
02977 Wojerecy
Ćisk
27.05.2018, 00:00 hodź Hudźbne njedźelne dopołdnjo na Šusterec dworje w Trjebinje koncerty, musical,balet Šustrec dwór, Trjebin
27.05.2018, 09:00 hodź Putnikowanje młodźiny do Róžanta cyrkej
27.05.2018, 11:00 hodź 13. Słowjański srjejźo swěźeń „Stary lud" w Dešnje swjedźenje, jubileje w Dešnje
27.05.2018, 15:00 hodź Nalětni koncert w kłóšterskej zahrodźe Pančicy-Kukow koncerty, musical,balet Pančicy-Kukow, w klóšterskej zahrodźe
28.05.2018, 09:00 hodź Pócesćenje Miny Witkojc pśi góźbje jeje 125. narodninow swjedźenje, jubileje Zakładna a wuša šula “Mina Witkojc” w Bórkowach (Błota)
28.05.2018, 10:00 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Janšojcy, źišownja
28.05.2018, 12:15 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Choćebuz, zakładna šula UNESCO
28.05.2018, 14:00 hodź Serbska pójsynoga w Dešnje Serbske blido/ podijum
29.05.2018, 09:00 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Choćebuz, źišownja "Villa Kunterbunt"
29.05.2018, 11:45 hodź Dźiwadłowe předstajenje: "Tśmjelojc Hana co pomagaś" dźiwadło, kino, kabaret Picnjo, zakładna šula
29.05.2018, 18:00 hodź pśednosk- Naša domownja- Ze žywjenja znateje dolnoserbskeje spisowaśelki přednoški, konferency Bórkowy (Błota)/Burg (Spreewald)
Haus der Begegnung
30.05.2018, 14:00 hodź Serbska pójsynoga we wašej jsy - w Žylowje Serbske blido/ podijum Žylow
30.05.2018, 18:00 hodź 9. (pórědne) posejźenje prezidija Domowiny wuradźowanja Serbski dom w Chóśebuzu
30.05.2018, 18:00 hodź Serbske blido Serbskego muzeja Serbske blido/ podijum w Měsćańskem muzeju,
w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22
31.05.2018, 14:00 hodź Serbska pójsynoga w Strjažowje Serbske blido/ podijum
31.05.2018, 14:00 hodź Zjawny přednošk w Serbskim instituće Budyšin přednoški, konferency sydarnja Serbskeho Instituta Budyšin
Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
31.05.2018, 18:30 hodź pśednosk- Wjerch Pückler a Serby wustajeńcy, wiki Kalawa/Calau
Haus der Heimatgeschichte, Am Gericht 14
03.06.2018, 00:00 hodź 72. Serbski cykwinski dźeń w Hodźiju cyrkej Hodźij
04.06.2018, 00:00 hodź 72. Serbski cyrkwinski dźeń w Hodźiju cyrkej
05.06.2018, 16:00 hodź Zetkanje Serbow z ministerskim prezidentom Braniborskeje dr. Dietmarom Woidke w Podstupimje wuradźowanja Statna kenclija Podstupim
06.06.2018, 15:00 hodź Kofej w třoch: "Soraborum saluti!" w Serbskim muzeju Budyšin přednoški, konferency Serbski Muzej
Hród 3
02625 Budyšin
IMPRESUM: Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa-droha 82, 03046 Choćebuz
tel: +49 (0) 355 48576 468, fax: +49 (0) 355 48576 469
email: stiftung-lodka@sorben.com

CSalrCalendar V 2.5.0441 - based on (c) CS active 2002 CSalr CMS 2.17